ŻELE I PŁYNY DO PRANIA

E Duo-Caps Color Kapsułki do prania 600 g (30 x 20 g)

E Duo-Caps Color Kapsułki do prania 600 g (30 x 20 g) Zobacz większe

Nazwa: E Duo-Caps Color Kapsułki do prania 600 g (30 x 20 g)

Cena 36,99 zł


36,99 zł

Zobacz więcej danych

Składniki 15-30% anionowe środki powierzchniowo czynne, niejonowe środki powierzchniowo czynne
5-15% mydło
<5% fosfoniany
enzymy
kompozycja zapachowa (Butylphenyl Methylpropional, Citronellol, Geraniol, Hexyl Cinnamal, Linalool)
Przechowywanie Kapsułki przechowywać w zamkniętym opakowaniu. Najlepiej zużyć przed upływem 18 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu.
Adres zwrotny Henkel Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 41
02-672 Warszawa
tel. 22 56 56 000
Informacja dla użytkowników i personelu medycznego:
tel. 32 412 01 00
e-mail: henkel.polska@henkel.com
www.henkel.pl
Informacje dot. postępowania w razie wypadku:
tel. 12 411 99 99
Przygotowanie i stosowanie Gdy ładunek pralki przekracza 4,5 kg lub pranie jest mocno zabrudzone, użyć 2 kapsułki. Kapsułki nadają się do wszystkich zakresów twardości wody.
1. Najpierw wrzuć kapsułkę
2. Następnie wrzuć pranie
Adres dystrybutora Henkel Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 41
02-672 Warszawa
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa Powłoka kapsułek ulega rozpuszczeniu w wodzie.

Skoncentrowany środek do prania. Uwaga. Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Zawiera proteazę. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Całkowicie opróżnione opakowanie usuwać wg lokalnych zasad zbiórki odpadów komunalnych.

A.I.S.E. Ostrzeżenia:
Nie połykać. W razie połknięcia skontaktować się z lekarzem.
Nie przebijać, nie rozrywać i nie przecinać
Przechowywać poza zasięgiem dzieci
Unikać kontaktu z oczami. W razie kontaktu dokładnie przemyć oczy wodą
Nie dotykać produktu mokrymi rękami

Opis produktu

E Duo-Caps Color Kapsułki do prania 600 g (30 x 20 g)

30 inne produkty w tej samej kategorii: