ŻELE I PŁYNY DO PRANIA

E Duo-Caps Aromaterapia Kapsułki do prania malezyjska orchidea i drzewo sandałowe 800 g (40 x 20 g)

E Duo-Caps Aromaterapia Kapsułki do prania malezyjska orchidea i drzewo sandałowe 800 g (40 x 20 g) Zobacz większe

Nazwa: E Duo-Caps Aromaterapia Kapsułki do prania malezyjska orchidea i drzewo sandałowe 800 g (40 x 20 g)

Cena 39,99 zł


39,99 zł

Zobacz więcej danych

Składniki 15-30% anionowe środki powierzchniowo czynne, niejonowe środki powierzchniowo czynne
5-15% mydło
5% fosfoniany
kompozycja zapachowa (Benzyl Salicylate, Alpha-Isomethyl Ionone)
enzymy
Przechowywanie Kapsułki przechowywać w zamkniętym oryginalnym opakowaniu. Najlepiej zużyć przed upływem 18 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu.
Adres zwrotny Henkel Polska Sp. z o.o..
ul. Domaniewska 41
02-672 Warszawa
tel. 22 56 56 000
Informacja dla użytkowników i personelu medycznego:
tel. 32 412 01 00
e-mail: henkel.polska@henkel.com
www.henkel.pl
Informacje dot. postępowania w razie wypadku:
tel. 12 411 99 99
Przygotowanie i stosowanie Zamknięcie bezpieczne dla dzieci
1. Znajdź czerwony języczek folii
2. Złap języczek kciukiem i otwórz trzymając równocześnie drugą stronę opakowania

1 kapsułka = 1 pranie. Do wszystkich zakresów twardości wody. Gdy ładunek pralki przekracza 4,5 kg lub pranie jest mocno zabrudzone, użyć 2 kapsułki

1. Wrzuć
2. Włóż

Folia w 100% wodorozpuszczalna.
Adres dystrybutora Henkel Polska Sp. z o.o..
ul. Domaniewska 41
02-672 Warszawa
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa Skoncentrowany środek do prania tkanin kolorowych. Uwaga. Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Zawiera subtylisyna. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady lekarza. Całkowicie opróżnione opakowanie usuwać do odpadów komunalnych wg lokalnych zasad.

PRZECHOWYWAĆ PRODUKT I POSTĘPOWAĆ Z NIM WG ZALECEŃ

A.I.S.E. Ostrzeżenia:
Szczelnie zamykać torebkę
Nie połykać. W razie połknięcia skontaktować się z lekarzem.
Nie przebijać, nie rozrywać i nie przecinać
Przechowywać poza zasięgiem dzieci
Unikać kontaktu z oczami. W razie kontaktu dokładnie przemyć oczy wodą
Nie dotykać produktu mokrymi rękami

Opis produktu

Wyrusz w podróż i obudź swoje zmysły z nowymi kapsułkami E Duo Caps Aromaterapia Malezyjska Orchidea i Drzewo Sandałowe. Zaznaj przyjemności w codziennych obowiązkach dzięki wyjątkowej kompozycji zapachowej - atrakcyjne kwiaty i eteryczne olejki z egzotycznych miejsc całego świata. To wszystko połączone z formułą zawierającą 6 enzymów, dzięki którym usuniesz różnego rodzaju plamy.

30 inne produkty w tej samej kategorii: