CENNIK OPŁAT USŁUGI Ldrive:

Transport Ldrive 20zł

Odbiór osobisty 0zł 

1.Obszar działania sklepu www.ldrive.lublin.pl określony jest kodem pocztowym odbiorcy.

2.Sprzedaż produktów odbywa się tylko w obrębie miasta Lublin i najbliższych okolic.

3.Zamówienia dostarczane będą pod wskazany przez Klienta adres (pod drzwi) lub będą gotowe do odbioru w czasie określonym przez Klienta, w ramach godzin działania sklepu) jednak nie krótszym niż trzy godziny od momentu złożenia zamówienia.

4.Odbiór osobisty towarów będzie możliwy w wyznaczonym do tego miejscu na terenie E.Leclerc ul.Turystyczna 1 w Lublinie.

5. www.ldrive.lublin.pl zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży produktu wybranego przez Klienta w nie później niż na 1 godz. przed terminem realizacji zamówienia. O fakcie odstąpienia od umowy klient zostanie niezwłocznie powiadomiony pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta w zamówieniu lub telefonicznie przez pracowników www.ldrive.lublin.pl.

6. Fakt złożenia przez Klienta zamówienia oraz przyjęcie do realizacji zamówienia zostanie potwierdzony przez system automatycznie drogą elektroniczną.

7. Klient ma prawo anulować zamówienie nie później niż 3 godziny przed wyznaczoną godziną realizacji zamówienia dla zamówień realizowanych przez kurierów www.ldrive.lublin.pl i nie później niż godzinę w przypadku odbioru osobistego . Późniejsze anulowanie zamówienia lub też nieuzasadniona odmowa jego przyjęcia, nieobecność Klienta w wyznaczonym miejscu dostawy w wybranym przez Klienta przy składaniu zamówienia przedziale godzinowym traktowana jest jako naruszenie zasad niniejszego regulaminu.

8.Dostawy na terenie Lublina i okolic realizowane są za pośrednictwem kurierów www.ldrive.lublin.pl oraz „JAR-POL” Zbigniew Jaremek ul. Al.Warszawska 25 20-803 Lublin

9. Koszt dostawy wyświetlany jest podczas akceptacji zamówienia. Wysłanie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z zaakceptowaniem obowiązującego kosztu dostawy. W wypadku podania przez klienta nieprawidłowego kodu pocztowego, innego niż obowiązujący w miejscu zamówionej dostawy sklep zastrzega sobie prawo ponownego przeliczenia opłaty za transport zgodnie z prawidłowym kodem pocztowym. Sklep ma prawo również do przeliczenia wartości dostawy zamówienia jeżeli dołączenie produktów opisanych przez Klienta w uwagach do zamówienia spowoduje przekroczenie kolejnego przedziału wagowego zgodnie z cennikiem usług transportowych.

10. W wypadku nieobecności Klienta pod wskazanym adresem dostawy w wybranym przedziale godzinowym, zamówienie nie zostanie zrealizowane a Klient zostanie obciążony kosztami transportu nie zrealizowanego zamówienia a w przypadku artykułów, których sprzedaż po nieudanej dostawie stała się niemożliwa (kwiaty, mrożonki itp.) - również kosztami tych artykułów.

11. www.ldrive.lublin.pl zastrzega sobie możliwość ograniczania asortymentu dla wybranych stref dostawy.

12.www.ldrive.lublin.pl zastrzega sobie możliwość ograniczenia ilości sprzedawanego asortymentu.