Regulamin sklepu internetowego Ldrive.lublin.pl
I

Informacje ogólne

1 Sklep internetowy, prowadzony po adresem www.ldrive.lublin.pl,jest usługą opartą na asortymencie hipermarketu E. Leclerc Lublin, ul. Turystyczna 1. Właścicielem sklepu internetowego jest Turis Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie pod adresem: ul. Turystyczna 1, 20-207 Lublin, NIP 9462650079, Regon 061733979, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, VI Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, pod numerem KRS 0000524614.
2 Kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta Sklepu internetowego można uzyskać pod numerem infolinii: 81-44-64-225. Pocztę elektroniczną można kierować pod adres: sklep@ldrive.lublin.pl
3 Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym niezbędne jest zapoznanie się i zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia zgodnie z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2016 r.,poz.922).Spółka Turis Sp.z.o.o. oswiadcza ,że nie wyraża zgody na poddanie sprawy sporów konsumenckich pod rozstrzygnięcie organów pozasądowych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 23 września 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.
4 Realizacja sprzedaży w sklepie www.ldrive.lublin.pl odbywa się według poniższego regulaminu. Złożenie zamówienia w sklepie www.ldrive.lublin.pl oznacza akceptację zasad sprzedaży wynikających z poniższego regulaminu przez Klienta oraz zobowiązuje klienta do przestrzegania zawartych w nim zasad.
5 Z oferty www.ldrive.lublin.pl może korzystać każdy, kto posiada zdolność do czynności prawnych i objęty jest obszarem działania sklepu www.ldrive.lublin.pl
6 W razie wystąpienia sporu pomiędzy sklepem a klientem, istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji, dostęp do tych procedur możliwy jest za pośrednictwem instytucji zajmujących się mediacją
7 Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01 maja 2020 roku.
8 Zamieszczone na stronach internetowych www.ldrive.lublin.pl informacje o produktach oferowanych do sprzedaży, takie jak: opis, skład, kaloryczność, waga opakowania i inne, pochodzą od producentów produktów. Turis Sp.z o.o. dokłada starań aby były one prawidłowe i aktualne, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ich niezgodność ze stanem faktycznym. Przed użyciem produktów Klient ma obowiązek zapoznania się z informacjami zamieszczonymi przez producenta na opakowaniu produktu. 
II Wymagania techniczne
1 Wymagania techniczne korzystania z usług sklepu internetowego: dostęp do Internetu, komputer z zainstalowaną przeglądarką Internet Explorer w wersji 7 lub wyższą rozdzielczość ekranu minimum 1024x768 przy czym serwis optymalizowany jest dla rozdzielczości 1280x1024 zainstalowana wtyczka Macromedia FlashPlayer komputer klienta musi mieć włączoną opcję akceptacji "cookies", włączoną obsługę języka JavaScript, ramek i stylów CSS.
III Składanie zamówień
1 Zamówienia składać można całą dobę każdego dnia roku, a realizacja odbywa się w godzinach: w poniedziałki od 10:30-19:30, od wtorku do piątku od 8:30-19:30 sobota dostawy 8:30-15:00
2 Zakupy z opcją "odbiór osobisty" realizujemy od kwoty 50zł (opcja odbiór w sklepie nie podlega opłacie) O przygotowaniu zakupów gotowych do odbioru klient zostanie poinformowany telefonicznie lub sms.
3 zakupy z opcją "dostawa pod wskazany adres" realizujemy :
  • zamówienie na terenie Lublina 50,00 – 99,99 zł - koszt dostawy 15 zł
  • zamówienie na terenie Lublina powyżej 100 zł - koszt dostawy 10 zł
  • zamówienie okolice Lublina 100,00 – 199,99 zł – koszt dostawy 25 zł
  • zamówienie okolice Lublina powyżej 200 zł – koszt dostawy 15 zł
4 Od 01.05.2020 zostaje wprowadzona opłata dla opcji dostawa oraz odbiór osobisty :przygotowanie koszyka -15zł
  • USŁUGA PREMIUM

"Usługa Premium"- jest to forma "szybkich" zakupów zmniejszająca czas oczekiwania na zamówione produkty.

Zakupy realizowane są na następny dzień od dnia złożenia zamówienia z wyłączeniem dni wolnych od pracy.

Maksymalna kwota zakupów w usłudze Premium to 200 zł- po przekroczeniu tej kwoty skorzystanie z usługi jest nie możliwe.

Zamówienia przyjmujemy od kwoty 50zł dla dostaw i odbiorów. 

Składać zamówienia można całą dobę.  

* brak możliwości modyfikowania zamówienia ( ewentualnie rezygnacja z zamówionej pozycji)

* opcja dobrać podobne - nie dzwonimy z zamiennikami (produkty zostają dobrane w podobnym przedziale cenowym)

* opcja realizować - brak zamienników (zamówienie realizujemy bez konsultacji z klientem) 

OPŁATY ZWIĄZANE Z USŁUGĄ: 

Przygotowanie koszyka z zakupami 20.00zł tzw. opłata wstępna- dla dostaw i dla odbiorów osobistych.

+Odbiór osobisty nie podlega opłacie.

+Dostawa opłata- 15.00zł  

Uwaga korzystanie z usługi jest dobrowolne. Wszelkie zasady korzystania z e-zakupów, nie ujęte w usłudze obowiązują wg pierwotnego regulaminu WWW.ldrive.lublin.pl

5 Zamówienia w zależności od wybranej opcji, dostarczane będą pod wskazany adres (wyłącznie pod drzwi) dotyczy to również domów jednorodzinnych jak i wielorodzinnych lub będą gotowe do odbioru w wybranym przedziale godzinowym przez Klienta w Sklepie internetowym ul.Turystyczna 1. (w ramach godzin działania sklepu internetowego ), jednak nie krótszym niż trzy godziny od momentu złożenia zamówienia. Kwota dostawy w zależności od kwoty końcowej paragonu może ulec zmianie.
6 Zamówień nie realizujemy kiedy sklep jest zamknięty, w następujące dni: Nowy Rok Święto Trzech Króli Wielkanoc Poniedziałek Wielkanocny Święto Pracy Święto Narodowe Trzeciego Maja Zielone Świątki Boże Ciało Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny Wszystkich Świętych Narodowe Święto Niepodległości Boże Narodzenie (pierwszy dzień świąt) Boże Narodzenie (drugi dzień świąt) *Dopuszcza się wyznaczenie dodatkowych dni zamknięcia sklepu po wcześniejszej informacji na witrynie sklepu internetowego.
7 Zakup przez klienta produktów z opcją dostawy do Klienta odbywa się tylko w obszarze działania sklepu.Obszar działania sklepu obejmuje terytorium miasta Lublin i następujące kody pocztowe: 20-823, 20-901, 21-002, 21-003, 21-008, 21-025, 21-030, 21-040, 21-045, 21-050, 21-077, 20-160, 20-258, 20-823.Wybór opcji z odbiorem osobistym nie podlega ograniczeniom terytorialnym.
8 Klient kompletuje zamówienie wybierając z oferty znajdującej się na stronie sklepu internetowego produkty oferowane do sprzedaży. Wkładanie artykułów do wirtualnego koszyka odbywa się po kliknięciu przycisku"do koszyka" pod zdjęciem artykułu, a akceptacja całego zamówienia odbywa się po kliknięciu przycisku „ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”
9 Zamówienia w zależności od wybranej opcji, dostarczane będą pod wskazany adres (wyłącznie pod drzwi) dotyczy to również domów jednorodzinnych jak i wielorodzinnych lub będą gotowe do odbioru w wybranym przedziale godzinowym przez Klienta w Sklepie internetowym ul.Turystyczna 1.(w ramach godzin działania sklepu internetowego ), jednak nie krótszym niż trzy godziny od momentu złożenia zamówienia. UWAGAInformujemy ,że dopisywanie dodatkowych godzin dostaw niż wybrane nie będą uwzględniane.
10 Dostawy na terenie Lublina i okolic realizowane są za pośrednictwem kurierów www.ldrive.lublin.pl
11 Fakt złożenia przez Klienta zamówienia oraz przyjęcie do realizacji zamówienia zostanie potwierdzony przez system automatycznie drogą elektroniczną, klient otrzymuje e-mail. Klientów korzystających z usług sklepu www.ldrive.lublin.pl obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zamówienia zawierające treści o takim charakterze nie będą realizowane.
12 Klient składając zamówienie zgodnie z niniejszym regulaminem wyraża zgodę na przetwarzanie przez sprzedawcę danych osobowych kupującego niezbędnych do celów wykonania umowy sprzedaży.
13 Realizacja zamówień przez www.ldrive.lublin.pl W przypadku braku zamawianego produktu, w zależności od opcji wybranej przez Klienta podczas składania zamówienia, zamówienie będzie realizowane w następujący sposób:
  1. Opcja "Realizować zamówienie gdy brakuje produktów z zamówienia na stanie" - zamówienie będzie realizowane bez brakujących produktów. Informacja o realizacji takiego zamówienia będzie udzielona Klientowi telefonicznie na numer podany przy rejestracji. Klient będzie miał możliwość wybrania zamiennika proponowanego przez obsługę sklepu.
  2. Opcja "Dobrać podobne produkty gdy brakuje produktów z zamówienia na stanie" - zamówienie będzie realizowane poprzez dobranie podobnego cenowo i jakościowo produktu. W przypadku braku możliwości jednoznacznego wyboru zamiennika Klient zostanie o tym powiadomiony telefonicznie na numer podany przy rejestracji.
  3. Klient ma prawo anulować zamówienie po wcześniejszym poiformowaniu obsługi sklepu internetowego telefonicznie co najmniej 2 godz przed planowanym odbiorem zakupów. Nieuzasadniona odmowa przyjęcia zamówienia lub nieobecność Klienta w wyznaczonym miejscu dostawy w wybranym przez Klienta przy składaniu zamówienia przedziale godzinowym traktowana jest jako anulowanie zamówienia.
  4. W przypadku nagłych braków asortymentowych www.ldrive.lublin.pl niezwłocznie poinformuje o tym klienta, drogą mailową na podany przy składaniu zamówienia adres poczty elektronicznej, bądź telefonicznie na podany numer telefonu, nie później niż 1 godzinę przed planowanym terminem dostawy/odbioru. Klient w takim przypadku może anulować zamówienie, a jeżeli płatność została dokonana, zostanie niezwłocznie zwrócona. Klient, który nie anulował zamówienia, po uzupełnieniu tych braków, zostanie poproszony o wybranie nowego terminu dostawy/odbioru.
  5. Jeżeli z przyczyn niezależnych www.ldrive.lublin.pl nagłych braków asortymentowych nie da się uzupełnić i nie można zrealizować zamówienia www.ldrive.lublin.pl anuluje zamówienie oraz poinformuje o tym fakcie klienta drogą mailową na podany przy składaniu zamówienia adres poczty elektronicznej bądź telefonicznie na podany numer telefonu.
14 Dostawy na terenie Lublina i okolic realizowane są za pośrednictwem kurierów www.ldrive.lublin.pl
15 Koszt dostawy i opłat zawiązanych z zamówieniem wyświetlany jest podczas akceptacji zamówienia. Wysłanie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z zaakceptowaniem obowiązujących kosztów dostawy. W wypadku podania przez klienta nieprawidłowego kodu pocztowego, innego niż obowiązujący w miejscu zamówionej dostawy, sklep zastrzega sobie prawo ponownego przeliczenia opłaty za transport zgodnie z prawidłowym kodem pocztowym, a w przypadku ustalenia wyższej opłaty poinformuje o tym fakcie klienta drogą mailową na podany przy składaniu zamówienia adres poczty elektronicznej, bądź telefonicznie na podany numer telefonu. Zamówienie będzie realizowane jeśli klient wyrazi zgodę na nowy koszt dostawy, zaś w przypadku odmowy zostanie anulowane. W przypadku, gdyby opłata okazała się niższa, sklep uwzględni tą okoliczność w rozliczeniu płatności z klientem.
16 www.ldrive.lublin.pl zastrzega sobie możliwość ograniczenia ilości sprzedawanego asortymentu, bez podawania przyczyny. W sklepie www.ldrive.lublin.pl obowiązuje limit zamawianej wody tj., max. 2 zgrzewki (1= 6*1,5l) wody na gospodarstwo domowe lub 3x 5L (większa ilość wyłącznie przy odbiorze osobistym)
17 Ceny artykułów w sklepie internetowym www.ldrive.lublin.pl są identyczne jak w rzeczywistym hipermarkecie E. Leclerc Lublin ul. Turystyczna 1.
18 Ceny towarów uwzględniają podatek VAT. Są to ceny brutto wyrażone w złotych polskich i nie uwzględniają kosztów dostawy zamówienia.
19 Do dostarczonego zamówienia zawsze dołączany jest dokument sprzedaży (paragon; faktura VAT).
20 Sklep ma obowiązek dostarczania zamówienia bez wad.
21 Przy odbiorze produktów od dostawcy klient winien sprawdzić ich zgodność ze złożonym zamówieniem. W razie niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem kupujący powinien odmówić przyjęcia nie zamawianych produktów i niezwłocznie powiadomić o tym sprzedawcę.
22 Dokument sprzedaży jest zawsze zgodny z ceną sprzedaży obowiązującą w chwili kliknięcia „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” tj. przyjęcia zamówienia do realizacji
23 Zwrotu opakowań, za które pobrana została kaucja, należy dokonać w sklepie rzeczywistym E. Leclerc Lublin ul. Turystyczna 1, okazując paragon zakupu.
24 W przypadku zamówienia produktu, na które producent udziela gwarancji, sklep dostarczy dokument gwarancji wraz z produktem.
IV

Odstąpienie od umowy

1 Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w ciągu 14 dni od dnia odebrania towaru lub otrzymania przesyłki zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827). Po upływie tego terminu prawo do odstąpienia od umowy wygasa. 1a. Aby Klient zachował termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed jego upływem, przy czym Klient powinien podać swoje dane: imię i nazwisko, pełny adres pocztowy, numer paragonu lub faktury (albo inną informację identyfikującą transakcję) 1b. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie , jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
2 Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w wypadkach: 2a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia - tym przypadku, jeżeli zamówisz np. mrożonki lub owoce, warzywa luzem, wędlinę lub inne podobne towary, nie możesz ich oddać. 2b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu - do tej kategorii towarów zaliczają się np. kosmetyki po otwarciu opakowania, towary higieniczne, leki. Są to takie towary których sprzedawca nie może ponownie sprzedać ze względu na uszkodzone opakowanie. 2c. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, 2d. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,  2e. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
3 Towar powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
4 Zwrot pieniędzy uiszczonych przez Klienta, który skutecznie odstąpił od umowy, nastąpi niezwłocznie po doręczeniu towaru przez klienta lub dostarczenia dowodu jego odesłania.
5 W celu dokonania zwrotu zakupionego produktu należy zgłosić się do sklepu E.Leclerc Lublin ul. Turystyczna 1, do Punktu Obsługi Klienta wraz z dokumentem sprzedaży otrzymanym od kuriera lub odesłać je na adres sklepu.
6 Koszty bezpośredniego zwrotu rzeczy ponosi Klient.
7 Wzór odstąpienia do umowy znajduje się w stopce strony.
V  Reklamacje
1 Klientowi przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji w przypadku stwierdzenia, że towar jest niezgodny ze złożonym zamówieniem lub że posiada wady.
2 Klient składa reklamację na piśmie, wraz z dostarczeniem reklamowanego towaru i dowodem zakupu pod adres: Turis Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie ul. Turystyczna 1, lub osobiście w Punkcie Obsługi Klienta w Sklepie E. Leclerc Turystyczna 1.
3 Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni, o sposobie jej rozpoznania Klient zostanie powiadomiony na piśmie na adres e-mail bądź adres zamieszkania, zgodnie ze sposobem wskazanym przez Klienta. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie zostanie uznany za pozytywne rozpatrzenie reklamacji.
4 W przypadku stwierdzenia różnicy w cenie produktu należy udać się do Punktu Obsługi Klienta w Sklepie E. Leclerc Turystyczna 1, Lublin. Zwrotu różnicy dokonuje się na podstawie zamówienia oraz na podstawie paragonu fiskalnego.
VI Płatność w ldrive.lublin.pl

płatność za zakupy i dostawę można dokonywać w następujący sposób:

1 Karta kredytowa (online) - po skompletowaniu zakupów i po naciśnięciu przycisku "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty" pojawi się opcja płatności kartami kredytowymi. Po wybraniu w/w opcji i naciśnięciu przycisku "Dalej" przejdą Państwo na stronę autoryzacji karty operatora rozliczającego płatności kartami w internecie. Zamówienie może zostać przyjęte przez sklep wyłącznie po potwierdzeniu autoryzacji transakcji przez operatora rozliczającego płatności kartami w internecie,www.ldrive.lublin.pl nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości autoryzacji transakcji. Zamówienia realizowane są wyłącznie po wpłynięciu środków na konto sklepu.
2 Przelewem bankowym (online)
3 Gotówką,kartą lub bonami u kuriera www.ldrive.lublin.pl 3a Bony towarowe (bony E. Leclerc; bony sodexo pass: premiowy, podarunkowy, żywieniowy; bony Edenred: Ticket Restaurant, Ticket Compliments; ) -nie wydajemy reszty z bonu więc należy zapłacić równowartość bądź dopłacić gotówką lub kartą płatniczą u dostawcy. Przy składaniu zamówień opłacanych przelewem należy pamiętać o czasie, niezbędnym dla przepływu środków na rachunek sklepu uwzględniając również dni świąteczne kiedy przelewy nie są przez banki księgowane. Prosimy dokonać przelewu z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do wybranego terminu dostawy zamówienia. Zamówienia realizowane są wyłącznie po wpłynięciu środków na konto sklepu. W tytule przelewu należy obowiązkowo podać numer zamówienia, którego przelew dotyczy. W przypadku trudności z ustaleniem numeru zamówienia opłacanego otrzymanym przelewem ,zamówienie nie zostanie zrealizowane a pieniądze zostaną zwrócone na konto, z którego zostały wysłane. W razie płatności, dokonywanej przez Zamawiającego, z góry, nadpłata dokonana za towar będzie zwracana przy dostawie zamówienia, a ewentualna niedopłata powinna zostać uregulowana przez Zamawiającego przy odbiorze zamówienia.
VII Zakaz dostarczania treści bezprawnych i ochrona danych osobowych
1 Zgodnie z treścią ustawy z dnia 18 lipca 2012 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) zakazuje się dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.
2 Turis Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie jest administratorem danych osobowych zgodnie z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2016r.,poz.922 .).
3 Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich zmiany a także do ich usunięcia.
4 Dane osobowe podawane przez Użytkowników portalu nie są udostępniane innym podmiotom w celach marketingowych oraz są chronione w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich zgodnie z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2016r.,poz.922 ).
5 Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej w drodze newslettera, w takim przypadku niezbędne jest zapoznanie się i zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowej drogą elektroniczną przez Turis Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie zgodnie z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2016r.,poz.922).
VIII Wzór formularza odstąpienia od umowy sprzedaży rzeczy Turis Sp. z o.o ul.Turystyczna 1, 20-207 Lublin tel.(81) 44-64-100 fax.(81) 44-64-105 adres e-mail: sklep@ldrive.lublin.pl

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży rzeczy

Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: 1..........................................................................................

2..........................................................................................

3..........................................................................................

4..........................................................................................

Numer zamówienia złożonego w sklepie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Data i numer paragonu/faktury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Data odbioru rzeczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Imię i nazwisko konsumenta(-ów) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres konsumenta(-ów) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefon kontaktowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Miejscowość, Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Podpis konsumenta(-ów) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

*niepotrzebne skreślić.

FORMULARZ DO POBRANIA W FORMACIE PDF 

W przypadku zmian regulaminu, wszelkie zmiany będą publikowane z wyprzedzeniem na stronie WWW.ldrive.lublin.pl