KONSERWACJA MEBLI

Pronto Classic Aerozol do mebli drewnianych 300 ml

Pronto Classic Aerozol do mebli drewnianych 300 ml Zobacz większe

Nazwa: Pronto Classic Aerozol do mebli drewnianych 300 ml

Cena 14,45 zł


14,45 zł

Zobacz więcej danych

Adres producenta SC Johnson Sp. z o.o.,
ul. Taśmowa 7,
02-677 Warszawa,
tel.: +48 22 445 88 00.
Infolinia 0801 111211 (całk. koszt połącz. wg taryfy lokalnej).
www.scjohnson.com
Składniki <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne
5-15% węglowodory alifatyczne
kompozycja zapachowa
Limonene
2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol
Adres zwrotny SC Johnson Sp. z o.o.,
ul. Taśmowa 7,
02-677 Warszawa,
tel.: +48 22 445 88 00.
Infolinia 0801 111211 (całk. koszt połącz. wg taryfy lokalnej).
www.scjohnson.com
Przygotowanie i stosowanie Sposób użycia: Przed użyciem przeczytać etykietę. Nie przekręcać nakrętki. Dobrze wstrząsnąć pojemnikiem. Trzymając aerozol pionowo, spryskać powierzchnię z odległości ok. 20 cm lub bezpośrednio na ściereczkę. Dla najlepszego efektu zetrzeć natychmiast czystą, miękką ściereczką. Nie używać na niezabezpieczonym drewnie, podłogach, wannach. Przed pierwszym zastosowaniem sprawdzić działanie w mało widocznym miejscu.
Adres dystrybutora SC Johnson Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa
Kraj pochodzenia Produkt UE
Nazwa produktu uregulowana prawnie Aerozol do mebli drewnianych
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa Pronto Classic do mebli drewnianych w aerozolu.
Uwaga
Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
Chronić przed dziećmi. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Nie wdychać rozpylonej cieczy. Dokładnie umyć ręce po użyciu.
Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Jak w przypadku innych produktów chemii gospodarczej unikać przedłużonego kontaktu ze skórą. 12% masowych zawartości jest łatwopalne.

Opis produktu

Pronto Classic do mebli drewnianych w aerozolu nadaje połysk, chroni drewno i wydobywa jego piękno.

16 inne produkty w tej samej kategorii: