KOSTKI TOALETOWE

Brait Forest Rings Kostka toaletowa do WC 40 g

Brait Forest Rings Kostka toaletowa do WC 40 g Zobacz większe

Nazwa: Brait Forest Rings Kostka toaletowa do WC 40 g

Ilość: 40 g

Cena 4,06 zł

Cena za kilogram 101,50 zł

4,06 zł

Zobacz więcej danych

Adres producenta Dramers S.A.,
Rabowice,
ul. Olszynowa 38,
62-020 Swarzędz,
Poland,
Tel. +48 61 624 55 00,
www.dramers.com.pl,
info@dramers.com.pl
Składniki 30% i więcej anionowe środki powierzchniowo czynne
mniej niż 5% niejonowe środki powierzchniowo czynne
kompozycje zapachowe
Limonene
Adres zwrotny Dramers S.A.,
Rabowice,
ul. Olszynowa 38,
62-020 Swarzędz,
Poland,
Tel. +48 61 624 55 00,
www.dramers.com.pl,
info@dramers.com.pl
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa KOSTKA TOALETOWA DO WC BRAIT. NIEBEZPIECZEŃSTWO. ZAWIERA: SODIUM C10-13 ALKYL BENZENESULFONATE, SODIUM C12-18 ALKYL SULFATE, SODIUM C14-16 OLEFIN SULFONATE. DZIAŁA DRAŻNIĄCO NA SKÓRĘ. POWODUJE POWAŻNE USZKODZENIE OCZU. DZIAŁA SZKODLIWIE NA ORGANIZMY WODNE, POWODUJĄC DŁUGOTRWAŁE SKUTKI. W RAZIE KONIECZNOŚCI ZASIĘGNIĘCIA PORADY LEKARZA NALEŻY POKAZAĆ POJEMNIK LUB ETYKIETĘ. CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI. STOSOWAĆ RĘKAWICE OCHRONNE/ ODZIEŻ OCHRONNĄ/ OCHRONĘ OCZU/ OCHRONĘ TWARZY. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W RZYPADKU ZŁEGO SAMOPOCZUCIA SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z OŚRODKIEM ZATRUĆ LUB Z LEKARZEM. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRA: UMYĆ DUŻĄ ILOŚCIĄ WODY Z MYDŁEM. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: OSTROŻNIE PŁUKAĆ WODĄ PRZEZ KILKA MINUT. WYJĄĆ SOCZEWKI KONTAKTOWE, JEŻELI SĄ I MOŻNA JE ŁATWO USUNĄĆ. NADAL PŁUKAĆ. STOSOWAĆ TYLKO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM.

ZAWIERA METHYLUNDECANAL, EUCALYPTOL,LAURALDEHYDE. MOŻE POWODOWAĆ WYSTĄPIENIE REAKCJI ALERGICZNEJ.

Opis produktu

Brait Forest Rings Kostka toaletowa do WC 40 g
Kostka toaletowa do WC Brait Rings: 1. Pomaga utrzymać toaletę w czystości, 2. Długotrwały zapach, 3. Widoczny połysk.

30 inne produkty w tej samej kategorii: