KREMY DO RĄK

Sanytol Żel dezynfekujący do rąk zielona herbata 75 ml

Sanytol Żel dezynfekujący do rąk zielona herbata 75 ml Zobacz większe

Nazwa: Sanytol Żel dezynfekujący do rąk zielona herbata 75 ml

Cena 9,25 zł


9,25 zł

Zobacz więcej danych

Adres zwrotny Podmiot odpowiedzialny:
Grupo AC MARCA S.L.,
Tel./Fax +34 932606800/+34 932606898,
Avda. Carrilet, 293-297,
08907 L'Hospitalet de LL.,
Barcelona,
Hiszpania
Przygotowanie i stosowanie Stosowanie: Nałożyć 6 ml produktu i pocierać ręce aż do wyschnięcia (1 min). Nie spłukiwać.
Adres dystrybutora AC Marca Poland Sp. z o.o.
ul. Kazimierza Pułaskiego 20F,
05-510 Konstancin-Jeziorna,
Poland
Tel. +48 22 484 20 60
www.sanytol.pl
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa NIEBEZPIECZEŃSTWO. Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na oczy. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: w przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Zawartość/pojemnik usuwać do punktów selektywnej zbiórki odpadów zgodnie z krajowymi przepisami. Pierwsza pomoc: w razie wystąpienia niepokojących dolegliwości skontaktować się z lekarzem. Po narażeniu drogą oddechową: zapewnić dostęp do świeżego powietrza, ciepło i spokój. Skutki uboczne: nie stwierdzono ubocznych skutków stosowania innych niż wynikające z klasyfikacji. Przechowywanie: przechowywać tylko w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Produkt/opakowanie usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady niebezpieczne. Substancja czynna: Etanol 72 g/100 g (EC: 200-578-6; CAS: 64-17-5).

Pozwolenie na obrót nr: URPB 7221/17.

Opis produktu

Sanytol Żel dezynfekujący do rąk zielona herbata 75 ml
Czy wiesz...? Większość chorób zakaźnych jest przenoszona za pośrednictwem rąk. Sanytol Dezynfekuje do rąk. Dzięki swojej potrójnej formule, żel dezynfekujący do rąk Sanytol czyści, neutralizuje nieprzyjemne zapachy i eliminuje 99,9% wirusów (A H1N1, Herpes simplex, Vaccinia poxvirus), bakterii i drożdży. Pozostawia czyste, zdrowe, delikatne i lekko pachnące ręce. Produkt testowany dermatologicznie i klinicznie. Produkt o potrójnym działaniu: - Zabija bakterie zgodnie z normą EN1276 i EN1500 (1 min). - Zabija wirusa ospy, Herpes i AH1N1 zgodnie z normą EN14476 (1 min). Skuteczność potwierdzona i monitorowana przez certyfikowane laboratorium. Produkt przeznaczony do higienicznej dezynfekcji rąk metodą wcierania. Produkt wykazuje działanie bakteriobójcze (w tym wobec S. enterica, L. monocytogenes), drożdżakobójcze i bójcze wobec wirusa A H1N1, Herpes simplex, Vaccinia poxvirus.

30 inne produkty w tej samej kategorii: