MLECZKA

Ludwik Super Active Mleczko czyszczące 750 ml

Ludwik Super Active Mleczko czyszczące 750 ml Zobacz większe

Nazwa: Ludwik Super Active Mleczko czyszczące 750 ml

Cena 9,75 zł


Ten produkt obecnie nie występuje w magazynie

9,75 zł

Zobacz więcej danych

Adres producenta GRUPA INCO S.A.
ul. Wspólna 25,
00-519 Warszawa
tel. 22 711 59 00,
info.produkty@inco.pl
www.inco.pl,
www.ludwik.pl
Składniki <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne
<5% związki wybielające na bazie chloru
<5% fosfoniany
kompozycja zapachowa
Adres zwrotny GRUPA INCO S.A.
ul. Wspólna 25,
00-519 Warszawa
tel. 22 711 59 00,
info.produkty@inco.pl
www.inco.pl,
www.ludwik.pl
Przygotowanie i stosowanie Sposób użycia: Spryskać czyszczoną powierzchnię i pozostawić na kilka sekund. Wytrzeć za pomocą wilgotnej ściereczki. W przypadku silnych zabrudzeń powtórzyć proces. Po użyciu produktu umyć i osuszyć ręce.

Zalecenia: Unikać kontaktu z tkaninami, dywanami. Nie stosować na: linoleum, aluminium, drewno, uszkodzone powierzchnie. Spłukać natychmiast po użyciu na powierzchniach chromowanych i platerowanych. Używać rękawic ochronnych. W razie wątpliwości zaleca się przeprowadzenie próby na małej powierzchni w niewidocznym miejscu.
Kraj pochodzenia Polska
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa Ludwik mleczko czyszczące super active - aktywna piana
Uwaga! Działa drażniąco na oczy. Działa drażniąco na skórę. Może powodować korozję metali. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Dokładnie umyć ręce po użyciu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.

Nie stosować razem z innymi produktami. Może wydzielać niebezpieczne gazy (chlor).

Opis produktu

Uniwersalne mleczko w sprayu do czyszczenia wszystkich rodzajów zabrudzeń w kuchni i łazience. Skutecznie usuwa uporczywy brud, tłuszcz oraz naloty z kamienia osadowego. Posiada właściwości wybielające.

18 inne produkty w tej samej kategorii: