MYDŁA

Carex Original Antybakteryjny żel do rąk 50 ml

Carex Original Antybakteryjny żel do rąk 50 ml Zobacz większe

Nazwa: Carex Original Antybakteryjny żel do rąk 50 ml

Ilość: 50 ml

Cena 10,99 zł

Cena za litr 219,80 zł

10,99 zł

Zobacz więcej danych

O produkcie Produkt przeznaczony do higienicznej dezynfekcji rąk metodą wcierania. Działa bakteriobójczo.
Adres zwrotny Podmiot odpowiedzialny:
PZ Cussons Polska S.A.
ul. Chocimska 17
00-791 Warszawa
Poland
+48 (22) 852 86 00
www.cussonscarex.com
Przygotowanie i stosowanie Sposób użycia: Działanie bakteriobójcze: 2 x 3 ml produktu wcierać w dłonie przez 60 s. Tylko do zewnętrznego stosowania.
Kraj pochodzenia Indonezja
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa Substancja czynna: etanol 70 g/100 g.
Pierwsza pomoc: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeśli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Chronić przed dziećmi. Niebezpieczeństwo. Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na oczy. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Nr pozwolenia: 6963/17

Opis produktu

Carex Original Antybakteryjny żel do rąk 50 ml

30 inne produkty w tej samej kategorii: