ODPLAMIACZE I WYBIELACZE

Promocje

Ace Lavender Płyn wybielający 2 l

Ace Lavender Płyn wybielający 2 l Zobacz większe

Nazwa: Ace Lavender Płyn wybielający 2 l

Ilość: 2.00 L

Cena 13,99 zł

Cena za litr 7,00 zł

Ten produkt obecnie nie występuje w magazynie

13,99 zł

Zobacz więcej danych

Składniki <5% związki wybielające na bazie chloru
kompozycja zapachowa
Przechowywanie Data ważności: 1 rok od daty produkcji.
Adres zwrotny Orbico Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Wołoska 5
02-675 Warszawa
Polska
Telefon +48323256100
Przygotowanie i stosowanie Nie stosować na tkaninach wełnianych, jedwabnych i skórzanych
Adres dystrybutora Orbico Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Wołoska 5
02-675 Warszawa
Polska
Telefon +48323256100
Nazwa produktu uregulowana prawnie Płyn wybielający
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa Płyn wybielający. Może powodować korozję metali. Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Uwaga! Nie stosować razem z innymi produktami. Może wydzielać niebezpieczne gazy (chlor). Chronić przed dziećmi. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

16 inne produkty w tej samej kategorii: