ODPLAMIACZE I WYBIELACZE

Sanytol Odplamiacz dezynfekujący białe i kolorowe tkaniny 450 g

Sanytol Odplamiacz dezynfekujący białe i kolorowe tkaniny 450 g Zobacz większe

Nazwa: Sanytol Odplamiacz dezynfekujący białe i kolorowe tkaniny 450 g

Cena 15,99 zł


15,99 zł

Zobacz więcej danych

Adres producenta AC Marca Poland sp. z o.o.
ul. Kazimierza Pułaskiego 20F
05-510 Konstancin-Jeziorna
Poland
Adres zwrotny Podmiot odpowiedzialny:
Grupo AC MARCA S.L.
Av. Carrilet 293-297
08907 L'Hospitalet de LL.
Barcelona
Hiszpania
Tel./Fax +34 932606800
+34 932606898
www.sanytol.pl
Przygotowanie i stosowanie Idealny do
Do prania odzieży (bielizna, skarpety, koszulki itp.), oraz innych tkanin (ręczniki, ścierki, bielizna pościelowa itp.).

Sposób użycia:
Odplamianie i dezynfekcja w pralce:
Dodać 5g/L proszku (60 g - 2 pełne miarki) do zwykle stosowanego detergentu w szufladzie dozującej i ustawić wybrany cykl prania.
Odplamianie w praniu ręcznym:
Do 4 l ciepłej wody (20°C) w misce dodać i rozpuścić jedną, pełną miarkę (30 g) proszku. Moczyć odzież przez 30 minut, a następnie wyprać stosując zwykle używany detergent i wypłukać.
Nazwa produktu uregulowana prawnie Odplamiacz dezynfekujący
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa UWAGA. H319 Działa drażniąco na oczy. P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102 Chronić przed dziećmi. P262 Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. P301+P312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: w przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P501 Zawartość/pojemnik usuwać do uprawnionego zakładu unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych.
Substancja czynna (TP2/AP): Kwas nadoctowy 0,13 g/l otrzymywany z tetraacetyloetylenodiaminy 14,94 g/100 g (CAS: 10543-57-4) i nadwęglanu sodu 21,3 g/100 g (CAS: 15630-89-4).
Pierwsza pomoc: w przypadku wystąpienia niepokojących objawów skontaktować się z lekarzem. W kontakcie ze skórą: Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Narażone partie skóry zmyć dokładnie wodą z mydłem. Płukać skórę ciepłą wodą. Po narażeniu drogą oddechową zapewnić dostęp do świeżego powietrza, ciepło i spokój. Przechowywanie: przechowywać tylko w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Nie przechowywać razem z artykułami żywnościowymi i paszami dla zwierząt.

Pozwolenie na obrót nr: 7204/17

Opis produktu

Produkt o podwójnym działaniu: - działanie bakteriobójcze zgodnie z ASTM 2274-3 (50 min) - działanie wirusobójcze na wirusa grypy A (H1N1) zgodnie z normą EN 14476 (30 min) Czy wiesz, że... firma Sanytol ekspert w dezynfekcji bez chloru opracował proszek 2 w 1, który eliminuje 99,9% mikrobów, skutecznie usuwa plamy oraz wykazuje działanie wybielające w temperaturze od 20°C. Jego unikalna formuła, oparta na enzymach i aktywnym tlenie, głęboko przenika w głąb tkanin, usuwa plamy, rozjaśnia pożółkłe ubrania, przywracając biel Twojemu praniu.

29 inne produkty w tej samej kategorii: