OGRÓD

Biopon Nawóz rośliny balkonowe 500 ml

Biopon Nawóz rośliny balkonowe 500 ml Zobacz większe

Nazwa: Biopon Nawóz rośliny balkonowe 500 ml

Cena 8,99 zł


Ten produkt obecnie nie występuje w magazynie

8,99 zł

Zobacz więcej danych

Adres producenta BROS Sp. z o.o. sp.k.
ul. Karpia 24,
61-619 Poznań
tel.: (61) 826 25 12
e-mail: biuro@bros.pl
www.biopon.pl
Składniki Nawóz WE Typ nawozu: Roztwór nawozowy NPK 6 : 5 : 6 z mikroskładnikami pokarmowymi
Składniki pokarmowe % (m/m): 6% azot (N) całkowity [w tym 6% azot amidowy], 5% pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w wodzie, 6% tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie
Mikroskładniki rozpuszczalne w wodzie: 0,02% bor (B), 002% miedź (Cu)*, 0,02% żelazo (Fe)*, 0,015% mangan (Mn)*, 0,002% molibden (Mo), 0,015% cynk (Zn)*
*schelatowane przez EDTA
O produkcie Specjalistyczny nawóz mineralny odpowiedni do zasilania wszystkich ozdobnych roślin balkonowych i tarasowych. Starannie opracowany skład zapewnia długotrwałe i obfite kwitnienie oraz intensywne wybarwienie kwiatów. Nawóz działa kompleksowo, dostarczając roślinom wszystkie niezbędne składniki pokarmowe.
Przechowywanie Przechowywać w temperaturze otoczenia +5°C +30°C
Adres zwrotny BROS Sp. z o.o. sp.k.
ul. Karpia 24,
61-619 Poznań
tel.: (61) 826 25 12
e-mail: biuro@bros.pl
www.biopon.pl
Przygotowanie i stosowanie Stosowanie:
Rozpuścić 10 ml nawozu (1/3 nakrętki) w 1,2 l wody.

W okresie od wiosny do jesieni nawozić rośliny co 5 - 10 dni. Nie należy przekraczać zalecanych dawek nawozu, ponieważ mogłoby to spowodować uszkodzenie lub zniszczenie roślin. Przed użyciem wstrząsnąć.

do stosowania przez podlewanie lub droga dolistną
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa Środki ostrożności: Uwaga H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry. P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102 Chronić przed dziećmi. P302 + P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. P501 Zawartość / pojemnik usuwać na wysypisko lub do utylizacji zgodnie z miejscowymi przepisami. Zawiera: mieszaninę poreakcyjną 5-chloro-2- metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-rmetylo-2H- izotiazol-3-onu. Przechowywać w temperaturze 5 - 30 °C. W temperaturze poniżej 5°C możliwe jest wytrącenie się osadu, które jest odwracalne i nie wpływa na działanie nawozu. Przechowywać z dala od żywności.
UFI: 1TGT-Y0GM-W00Y-SKPW

Opis produktu

Specjalistyczny nawóz mineralny odpowiedni do zasilania wszystkich ozdobnych roślin balkonowych i tarasowych. Starannie opracowany skład zapewnia długotrwałe i obfite kwitnienie oraz intensywne wybarwienie kwiatów. Nawóz działa kompleksowo, dostarczając roślinom wszystkie niezbędne składniki pokarmowe.

30 inne produkty w tej samej kategorii: