ŚRODKI DO PRALEK I ZMYWAREK

Somat Płyn nabłyszczający do zmywarek 750 ml

Somat Płyn nabłyszczający do zmywarek 750 ml Zobacz większe

Nazwa: Somat Płyn nabłyszczający do zmywarek 750 ml

Cena 25,45 zł


25,45 zł

Zobacz więcej danych

Skład produktu Henkel Srbija d.o.o.
ul. Bulevar Oslobodenja 383
11000 Beograd
Srbija
Adres producenta Henkel Srbija d.o.o.
ul. Bulevar Oslobodenja 383
11000 Beograd
Srbija
Składniki 5-15% niejonowe środki powierzchniowo czynne
kompozycja zapachowa (Limonene)
Methylchloroisothiazolinone
Methylisothiazolinone
O produkcie Płyn nabłyszczający do zmywarek nie pozostawia smug i zapewnia nieskazitelny połysk naczyń.
Przechowywanie Przechowywać w temperaturze od 5°C do 40°C. Najlepiej zużyć przed upływem 3 lat od daty produkcji podanej na opakowaniu.
Adres zwrotny Henkel Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 41
02-672 Warszawa
Informacje dla użytkowników i personelu medycznego:
tel.: 32 412 0100
e-mail: henkel.polska@henkel.com
www.henkel.pl
Informacje dot. postępowania w razie wypadku:
tel. 12 411 99 99
Przygotowanie i stosowanie Regularnie wlewaj płyn do właściwego zbiorniczka w zmywarce. Zmywarka automatycznie dozuje wymaganą ilość płynu.
Adres dystrybutora Henkel Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 41
02-672 Warszawa
Nazwa produktu uregulowana prawnie Płyn nabłyszczający do zmywarek.
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa Płyn nabłyszczający do zmywarek. Uwaga. Działa drażniąco na oczy. Zawiera Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Stosować ochronę oczu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

A.I.S.E. Ostrzeżenia:
Przechowywać poza zasięgiem dzieci
Unikać kontaktu z oczami. W razie kontaktu dokładnie przemyć oczy wodą

Opis produktu

Płyn nabłyszczający do zmywarek nie pozostawia smug i zapewnia nieskazitelny połysk naczyń.

30 inne produkty w tej samej kategorii: