ŻELE I PŁYNY DO PRANIA

Perlux Multicaps White Perły do prania 552 g (24 prania)

Obniżka! Perlux Multicaps White Perły do prania 552 g (24 prania) Zobacz większe

Nazwa: Perlux Multicaps White Perły do prania 552 g (24 prania)

PROMOCJA! 26,99 zł
do 2021-06-09

stara cena oszczędzasz
49,99 zł -23,00 zł

Ten produkt obecnie nie występuje w magazynie

26,99 zł

Zobacz więcej danych

Adres producenta Lakma Strefa Sp. z o.o.
ul. Gajowa 7
43-254 Warszowice
Składniki >30% związki wybielające na bazie tlenu
5%< anionowe środki powierzchniowo czynne <15%
5%< niejonowe środki powierzchniowo czynne <15%
5%< polikarboksylany <15%
<5% fosfoniany <15%
<5% mydło, enzymy, rozjaśniacz optyczny, kompozycja zapachowa (Butylphenyl Methylpropional, Citronellol, Geraniol)
Przechowywanie Najlepiej zużyć w ciągu 36 miesięcy od daty produkcji.
Adres zwrotny Lakma Strefa Sp. z o.o.
ul. Gajowa 7
43-254 Warszowice
tel. +48 32 43 53 188
e-mail: lakma.strefa@lakma.com
www.perlux.pl
Masz pytanie? Zadzwoń!
tel. 801 618 681
godz. 7:00-15:00
Przygotowanie i stosowanie Sposób stosowania
Włóż perłę piorącą Perlux do pustego bębna pralki.
Na perle piorącej umieść ubrania przeznaczone do wyprania i włącz pralkę jak zwykle.
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa Zawiera: Nadwęglan sodu; Kwasy benzenosulfonowe, C10-C13 pochodne alkilowe, sole sodowe; Alkohole C12-C14, etoksylowane. H302 - Działa szkodliwie po połknięciu. H319 - Działa drażniąco na oczy. H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. P101 - W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102 - Chronić przed dziećmi. P280 - Stosować ochronę oczu. P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P301+P310 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. P501 - Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych kontenerów zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi przepisami. EUH 208 - Zawiera hexyl salicylate, tetramethyl acetyloctahydronaphtalenes. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

A.I.S.E. Ostrzeżenia:
Szczelnie zamykać pokrywę
Nie połykać. W razie połknięcia skontaktować się z lekarzem.
Nie przebijać, nie rozrywać i nie przecinać
Przechowywać poza zasięgiem dzieci
Unikać kontaktu z oczami. W razie kontaktu dokładnie przemyć oczy wodą
Nie dotykać produktu mokrymi rękami

Opis produktu

Perlux Multicaps to innowacyjne, super skoncentrowane perły piorące. Połączenie najlepszych cech proszku i żelu w technologii hybrydowej to gwarancja skuteczności i wygody. Dlaczego Perlux Multicaps? Skuteczny - siła proszku, szybkość żelu Inteligentne opakowanie - rozpuszczalna w wodzie folia wspomaga proces prania Oszczędny - jedna mała perła piorąca zawiera proszek z systemem odplamiania, żel, odkamieniacz Bezpieczny - brak bezpośredniego kontaktu z detergentem Łatwy w dozowaniu - perła piorąca gotowa do użycia Zaawansowana technologia hybrydowa - połączenie proszku i żelu - zapewnia: - doskonałe właściwości piorące - skuteczne odplamianie - zmiękczanie wody - redukcję elektryzowania się tkanin - ochronę elementów grzejnych pralki - przyjemny długotrwały zapach Przebadany dermatologicznie

30 inne produkty w tej samej kategorii: