DO WC

Kret Color Power Water Lily Kostka do WC 2 x 40 g

Kret Color Power Water Lily Kostka do WC 2 x 40 g Zobacz większe

Nazwa: Kret Color Power Water Lily Kostka do WC 2 x 40 g

Cena 10,99 zł


10,99 zł

Zobacz więcej danych

Adres producenta Global Cosmed Group S.A.
ul. Kuziennicza 15,
59-400 Jawor
tel. +48 (76) 870 30 31
www.globalcosmed.eu
www.kret.eu
Składniki anionowe środki powierzchniowo czynne >30%
niejonowe środki powierzchniowo czynne <5%
kompozycja zapachowa
O produkcie Water Lily - niebieska woda i kwiatowa świeżość w Twojej łazience!
Kostka do WC Kret Color Power, dzięki formule 6 x Action kompleksowo dba o Twoją toaletę.
1. Barwi wodę na niebiesko.
2. Zapewnia świeży zapach.
3. Zapobiega osadzaniu się kamienia i brudu.
4. Aktywnie czyści.
5. Tworzy obfitą pianę.
6. Zapewnia higieniczną czystość na dłużej.

Przy produkcji kostki Kret wykorzystywane są materiały z odzysku:
- folia do blistrowania jest wykonana w 85% z materiału z recyklingu
- przy produkcji koszyczka wykorzystywany jest regranulat
- etykieta zawiera w sobie papier makulaturowy
Przechowywanie Najlepiej zużyć przed upływem 24 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu.
Adres zwrotny Global Cosmed Group S.A.
ul. Kuziennicza 15,
59-400 Jawor
tel. +48 (76) 870 30 31
www.globalcosmed.eu
www.kret.eu
Przygotowanie i stosowanie Sposób użycia: zawieś koszyczek pod obrzeżem muszli tak, aby spuszczona woda opłukiwała go.
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Stosować rękawice ochronne i ochronę oczu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody z mydłem. Pojemnik usuwać do segregowanych odpadów komunalnych. Zawiera: Kwas benzenosulfonowy C10-13-pochodne alkilowe sole sodowe; Kwasy sulfonowe, C14-16(parzyste)- hydroksyalkano i C14-16 (parzyste)-alkeno, sole sodowe. Zawiera: Salicylan heksylu, Aldehyd α-metylo-1,3-benzodioksolo-5-propionowy, Oktahydro -5-metoksy-4,7-metano-1H-indene-2-karboksyaldehyd,1-(2,6,6-Trimetylo-1,3-cycloheksadien-1-ylo)-2-buten-1-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Opis produktu

Water Lily - niebieska woda i kwiatowa świeżość w Twojej łazience! Kostka do WC Kret Color Power, dzięki formule 6 x Action kompleksowo dba o Twoją toaletę. 1. Barwi wodę na niebiesko. 2. Zapewnia świeży zapach. 3. Zapobiega osadzaniu się kamienia i brudu. 4. Aktywnie czyści. 5. Tworzy obfitą pianę. 6. Zapewnia higieniczną czystość na dłużej. Przy produkcji kostki Kret wykorzystywane są materiały z odzysku: - folia do blistrowania jest wykonana w 85% z materiału z recyklingu - przy produkcji koszyczka wykorzystywany jest regranulat - etykieta zawiera w sobie papier makulaturowy

30 inne produkty w tej samej kategorii: