DO WC

Duck Active Clean Zawieszka do toalet o zapachu morskim 77,2 g (2 x 38,6 g)

Duck Active Clean Zawieszka do toalet o zapachu morskim 77,2 g (2 x 38,6 g) Zobacz większe

Nazwa: Duck Active Clean Zawieszka do toalet o zapachu morskim 77,2 g (2 x 38,6 g)

Cena 10,99 zł


10,99 zł

Zobacz więcej danych

Adres producenta SC Johnson Sp. z o.o.,
ul. Taśmowa 7,
02-677 Warszawa,
tel. +48 22 445 88 00
Infolinia 0801 11 12 11 (koszt połącz. wg taryfy operatora)
Składniki <5% amfoteryczne środki powierzchniowo czynne
>30% anionowe środki powierzchniowo czynne
kompozycja zapachowa
Linalool
Coumarin
Citronellol
Geraniol
Citral
Adres zwrotny SC Johnson Sp. z o.o.,
ul. Taśmowa 7,
02-677 Warszawa,
tel. +48 22 445 88 00
Infolinia 0801 11 12 11 (koszt połącz. wg taryfy operatora)
Przygotowanie i stosowanie Sposób użycia:
Upewnij się, że toaleta jest czysta.
1. Rozwiń uchwyt i umieść zawieszkę pod obrzeżem muszli.
2. Dopasuj produkt tak, aby mieć pewność, że znajduje się w miejscu przepływu wody.
3. Usuń zawieszkę, gdy jest zupełnie pusta. Wyrzuć do odpadów lub zutylizuj zużyte opakowanie.
Kraj pochodzenia Produkt UE
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa Duck Active Clean Marine - podwójna zawieszka do toalet o zapachu morskim
Niebezpieczeństwo
Zawiera: Kwasy sulfonowe, C14-16-alkany hydroksy i C14-16-alkeny, sole sodowe.
Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Stosować ochronę oczu. Dokładnie umyć ręce po użyciu.
Zawiera: geraniol, citral, linalol. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Do użycia wyłącznie do muszli klozetowej.

Opis produktu

Aktywna piana i długo utrzymujący się zapach pomogą utrzymać Twoją toaletę pachnącą świeżością i czystą do ostatniego spłukania.

30 inne produkty w tej samej kategorii: