DO WC

Domestos Power 5+ Pink Magnolia Kostka toaletowa 53 g

Obniżka! Domestos Power 5+ Pink Magnolia Kostka toaletowa 53 g Zobacz większe

Nazwa: Domestos Power 5+ Pink Magnolia Kostka toaletowa 53 g

PROMOCJA! 8,95 zł
do 2021-11-10

stara cena oszczędzasz
11,99 zł -3,04 zł

8,95 zł

Zobacz więcej danych

Adres producenta Unilever Polska Sp. z o.o.,
Al. Jerozolimskie 134,
02-305 Warszawa,
Polska
801 610 610
Składniki 30%> anionowe środki powierzchniowo czynne
5-15% niejonowe środki powierzchniowo czynne
<5% kompozycja zapachowa, fosforany, węglowodory aromatyczne, Limonene, Linalool, Citral, Citronellol, Hexyl Cinnamal, Alpha-Isomethyl Ionone
Adres zwrotny Unilever Polska Sp. z o.o.,
Al. Jerozolimskie 134,
02-305 Warszawa,
Polska
801 610 610
Przygotowanie i stosowanie Sposób użycia:
Zawieś produkt na obrzeżu muszli toaletowej upewniając się, że jest w zasięgu wody. Zachlapania na delikatnych powierzchniach, należy natychmiast spłukać czystą wodą.
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa Domestos Power 5+ Aktywna Niebieska Woda Pink Magnolia Kostka Toaletowa Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Działa drażniąco na skórę. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Zawiera Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes, Linalool. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Chronić przed dziećmi. Unikać uwolnienia do środowiska. Stosować ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zawartość/pojemnik usuwać do miejsc przeznaczonych do składowania i utylizacji odpadów zgodnie z lokalnymi przepisami. Zawiera: SODIUM DODECYLBENZENESULFONATE, COCAMIDE MEA, SODIUM LAURYL SULFATE, Ethoxylated alcohols.

A.I.S.E. Ostrzeżenia:
Przechowywać poza zasięgiem dzieci

Opis produktu

Aktywna niebieska woda dla intensywnego czyszczenia i długotrwałej świeżości. Utrzymuje Twoją toaletę perfekcyjnie czystą.

30 inne produkty w tej samej kategorii: