DO WC

Domestos Power 5+ Pink Magnolia Kostka toaletowa 2 x 53 g

Obniżka! Domestos Power 5+ Pink Magnolia Kostka toaletowa 2 x 53 g Zobacz większe

Nazwa: Domestos Power 5+ Pink Magnolia Kostka toaletowa 2 x 53 g

PROMOCJA! 12,99 zł
do 2021-11-06

stara cena oszczędzasz
16,25 zł -3,26 zł

12,99 zł

Zobacz więcej danych

Adres producenta Unilever Polska Sp. z o.o.,
Al. Jerozolimskie 134,
02-305 Warszawa,
Polska
801 610 610
Składniki 30%> anionowe środki powierzchniowo czynne
5-15% niejonowe środki powierzchniowo czynne
<5% kompozycja zapachowa, fosforany, węglowodory aromatyczne, Limonene, Linalool, Citral, Citronellol, Hexyl Cinnamal, Alpha-Isomethyl Ionone
Adres zwrotny Unilever Polska Sp. z o.o.,
Al. Jerozolimskie 134,
02-305 Warszawa,
Polska
801 610 610
Przygotowanie i stosowanie Sposób użycia:
Zawieś produkt na obrzeżu muszli toaletowej upewniając się, że jest w zasięgu wody. Zachlapania na delikatnych powierzchniach należy natychmiast spłukać czystą wodą. Produkty przechowuj wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa Domestos Power 5+ Aktywna Niebieska Woda Pink Magnolia Kostka toaletowa Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Działa drażniąco na skórę. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Zawiera Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes, Linalool, 4-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE, Tetrahydrolinalool, CITRONELLOL. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Chronić przed dziećmi. Unikać uwolnienia do środowiska. Stosować ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zawartość/pojemnik usuwać do miejsc przeznaczonych do składowania i utylizacji odpadów zgodnie z lokalnymi przepisami. Zawiera: SODIUM DODECYLBENZENESULFONATE, COCAMIDE MEA, SODIUM LAURYL SULFATE, Ethoxylated alcohols.

A.I.S.E. Ostrzeżenia:
Przechowywać poza zasięgiem dzieci

Opis produktu

Aktywna niebieska woda dla intensywnego czyszczenia i długotrwałej świeżości. Utrzymuje Twoją toaletę perfekcyjnie czystą.

30 inne produkty w tej samej kategorii: