KAPSUŁKI DO PRANIA

Persil Discs Sensitive Kapsułki do prania 950 g (38 prań)

Persil Discs Sensitive Kapsułki do prania 950 g (38 prań) Zobacz większe

Nazwa: Persil Discs Sensitive Kapsułki do prania 950 g (38 prań)

Ilość: 38 szt.

Cena 56,90 zł

Cena za sztuka 1,50 zł

56,90 zł

Zobacz więcej danych

Adres producenta (HU) Henkel Magyarország Operations Kft.,
H-1095 Budapest,
Lechner Ödön fasor 10/B,
Tel.: +36-1-372-5555,
E-mail: henkel.hungary@henkel.com
Węgry

(RS) Henkel Srbija d.o.o.,
Bulevar Oslobođenja 383,
11040 Belgrad,
Serbia
www.henkel.rs,
e-mail: info@rs.henkel.com,
Telefon: 011/2072 200
Składniki 15-30 % anionowe środki powierzchniowo czynne, niejonowe środki powierzchniowo czynne
5-15 % mydło
<5 % fosfoniany
rozjaśniacz optyczny
enzymy
kompozycja zapachowa
Przechowywanie Przechowywać w zamkniętym oryginalnym opakowaniu.

Najlepiej zużyć przed upływem 18 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu.
Adres zwrotny Henkel Polska Sp. z o.o.,
ul. Domaniewska 41,
02-672 Warszawa,
tel. 22 56 56 000
Informacja dla użytkowników i personelu medycznego:
tel. 32 412 01 00,
e-mail: henkel.polska@henkel.com
www.henkel.pl
Informacje dot. postępowania w razie wypadku:
tel. 12 411 99 99
Przygotowanie i stosowanie Produkt nieprzydatny do prania wełny, jedwabiu i innych delikatnych tkanin.

Do wszystkich zakresów twardości wody. Gdy ładunek pralki przekracza 4,5 kg lub pranie jest mocno zabrudzone, użyć 2 kapsułki.
Adres dystrybutora Henkel Polska Sp. z o.o.,
ul. Domaniewska 41,
02-672 Warszawa,
tel. 22 56 56 000
Informacja dla użytkowników i personelu medycznego:
tel. 32 412 01 00,
e-mail: henkel.polska@henkel.com
www.henkel.pl
Informacje dot. postępowania w razie wypadku:
tel. 12 411 99 99
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa Skoncentrowany środek w kapsułkach do prania tkanin białych w pralkach. Uwaga. Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. Działa szkodliwie na organizmy wodne powodując długotrwałe skutki. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady lekarza. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Zawartość / pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.

Opis produktu

Persil Discs Sensitive Kapsułki do prania 950 g (38 prań)
Persil Discs 4w1 Deep Clean, kapsułki do prania z unikalną formułą zapewniającą głęboką czystość prania jak również higieniczną świeżość pralki. Usuwają zabrudzenia nawet w niskiej temperaturze prania, już od 20 °C.

30 inne produkty w tej samej kategorii: