KAPSUŁKI DO PRANIA

Persil Discs Fresheness by Silan Kapsułki do prania 700 g (28 x 25 g)

Obniżka! Persil Discs Fresheness by Silan Kapsułki do prania 700 g (28 x 25 g) Zobacz większe

Nazwa: Persil Discs Fresheness by Silan Kapsułki do prania 700 g (28 x 25 g)

Ilość: 28 szt.

NASZA CENA! 29,63 zł
do 2024-03-09

Cena za sztuka 1,06 zł

29,63 zł

Zobacz więcej danych

Adres producenta Henkel Magyarország Operations Kft.,
Dávid Ferenc utca 6.,
1113 Budapest,
E-mail: henkel.hungary@henkel.com,
Węgry
Składniki 15-30% niejonowe środki powierzchniowo czynne, anionowe środki powierzchniowo czynne
5-15% mydło
<5% fosfoniany
rozjaśniacz optyczny
enzymy
kompozycja zapachowa (Hexyl Cinnamal, Linalool)
Adres zwrotny Henkel Polska Sp. z o.o.,
ul. Domaniewska 41,
02-672 Warszawa,
tel. 22 56 56 000
Informacja dla użytkowników i personelu medycznego:
tel. 32 412 01 00
e-mail: henkel.polska@henkel.com
www.henkel.pl
Informacja dot. postępowania w razie wypadku:
tel. 12 411 99 99
Przygotowanie i stosowanie Skuteczne już od 20°C.
Adres dystrybutora Henkel Polska Sp. z o.o.,
ul. Domaniewska 41,
02-672 Warszawa,
tel. 22 56 56 000
Informacja dla użytkowników i personelu medycznego:
tel. 32 412 01 00
e-mail: henkel.polska@henkel.com
www.henkel.pl
Informacja dot. postępowania w razie wypadku:
tel. 12 411 99 99
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa Skoncentrowany środek w kapsułkach do prania tkanin białych w pralkach. Uwaga. Zawiera subtylisynę. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. Działa szkodliwie na organizmy wodne powodując długotrwałe skutki. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady lekarza. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Całkowicie opróżnione opakowanie usuwać do odpadów komunalnych wg lokalnych zasad.

Opis produktu

Persil Discs Fresheness by Silan Kapsułki do prania 700 g (28 x 25 g)

30 inne produkty w tej samej kategorii: