PRZYBORY SZKOLNE

Happy Color Klej Uniwersalny All Craft 100g

Happy Color Klej Uniwersalny All Craft 100g Zobacz większe

Nazwa: Happy Color Klej Uniwersalny All Craft 100g

Ilość: 107 g

Cena 11,37 zł

Cena za kilogram 105,57 zł

11,37 zł

Zobacz więcej danych

Adres producenta Dla GDD sp. z o.o. sp.k.
00-552 Warszawa Pl. Konstytucji 4 lok.28
tel . ( +48 22) 566 77 00
www.gdd.pl
www.happycolor.pl
Przechowywanie Przechowywać w temperaturze 5-35C w orginalnym opakowaniu , suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu .
Przechowywać w zamkniętym pojemniku .
Nie przechowywać razem z artykułami żywnościowymi i paszami dla zwierząt .
Adres zwrotny Dla GDD sp. z o.o. sp.k.
00-552 Warszawa Pl. Konstytucji 4 lok.28
tel . ( +48 22) 566 77 00
www.gdd.pl
www.happycolor.pl
Przygotowanie i stosowanie Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną
Kraj pochodzenia Wyprodukowano w Polsce
Nazwa produktu uregulowana prawnie Klej all craft
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa Ostrzeżenia !
Opis środków pierwszej pomocy :

Produkt nie jest klasyfikowany jako stwarzający zagrożenie dla życia i zdrowia człowieka oraz środowiska .

W kontakcie ze skórą : narażone partie skóry przemywać dokładnie wodą z mydłem przez co najmniej 15 minut . Zdjąć zanieczyszczoną odzież . Uprać odzież przed ponownym użyciem .

W kontakcie z oczami : wyjąć szkła kontaktowe . Zanieczyszczone oczty przepłukiwać dokładnie wodą przez co najmniej 15 minut . Unikać silnego strumienia wody - ryzyko uszkodzenia rogówki . W razie wystąpienia niepokojących objawów skonsultować się z lekarzem okulistą . Po narażeniu drogą oddechową : wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze , zapewnić ciepło i spkój .

W przypadku spożycia : nie prowokować wymiotów .Wypłukać usta wodą . Nigdy nie podawać niczego do ust osobie nieprzytomnej . Natychmiast skonsultować się z lekarzem , pokazywać opakowanie lub etykietę .

Opis produktu

Happy Color Klej Uniwersalny All Craft 100g

Uniwersalny klej do wszystkich trudnych materiałów hobby&craft

Bardzo mocny klej do powierzchni wymagających : papier z lakierem UV , lakiery dyspersyjne , PVC , folia aluminiowa , kamienie oraz do papieru , brystolu , kartonu , drewna , filcu , korka , styropianiu , folii aluminiowej , ceramiki , kaszerowania oraz ciężkich kartonów . Idealny do scrapbookingu i tworzenia biżuterii . 

Klej na bazie octanu winylu oraz kopolimeru etylenu . Odporny na działanie niskich i wysokich temperatur . 

Wysoka penetracja kleju zapewnia elastyczną spoinę odporną na kruszenie .

Po wyschnięciu całkowicie  przezeoczysty . Nakładać pędzlem , wałkiem , patyczkiem na czyste i suche powierzchnie . 

Do klejenia na zimno . Klasa lepkości D2

30 inne produkty w tej samej kategorii: