PRZYBORY SZKOLNE

Tipp-Ex Korektor w piórze biały 8 ml

Tipp-Ex Korektor w piórze biały 8 ml Zobacz większe

Nazwa: Tipp-Ex Korektor w piórze biały 8 ml

Ilość: 1 szt.

Cena 12,19 zł

Cena za sztuka 12,19 zł

12,19 zł

Zobacz więcej danych

Adres producenta Société BIC
92611 Clichy Cedex
France
Składniki węglowodory
C7-C9
izoalkany
węglowodory
C7
n-alkany
izoalkany cykliczne
kwasy tłuszczowe C18
nienasycone dimery
produkty reakcji z NN-dimetylo-1,3-propandiaminą i 1,3-propanodiaminą
Adres zwrotny BIC POLSKA SP. z o.o.
Al. Niepodległości 69,
02-626 Warszawa
Przygotowanie i stosowanie Wstrząsnąć przed użyciem.
Adres dystrybutora BIC POLSKA SP. z o.o.
Al. Niepodległości 69,
02-626 Warszawa
Kraj pochodzenia Tajwan (prowincja Republiki Chińskiej)
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa NIEBEZPIECZEŃSTWO. Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na skórę. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. Unikać uwolnienia do środowiska. Unikać wdychania par. Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.

Opis produktu

Tipp-Ex Korektor w piórze biały 8 ml
Precyzyjna korekta.

30 inne produkty w tej samej kategorii: