PRZYBORY SZKOLNE

Tipp-Ex Rapid Korektor w płynie biały 20 ml

Tipp-Ex Rapid Korektor w płynie biały 20 ml Zobacz większe

Nazwa: Tipp-Ex Rapid Korektor w płynie biały 20 ml

Ilość: 1 szt.

Cena 10,56 zł

Cena za sztuka 10,56 zł

10,56 zł

Zobacz więcej danych

Adres producenta Société BIC
92611 Clichy Cedex
France
Składniki węglowodory, C7-C9, izoalkany
węglowodory, C7, n-alkany, izoalkany cykliczne
kwasy tłuszczowe C18, nienasycone, dimery, produkty reakcji z NN-dimetylo-1,3-propandiaminą i 1,3-propanodiaminą
Adres zwrotny BIC POLSKA SP. z o.o.
Al. Niepodległości 69,
02-626 Warszawa
Przygotowanie i stosowanie Wstrząsnąć przed użyciem. Dokładnie zamknąć po użyciu.
Adres dystrybutora BIC POLSKA SP. z o.o.
Al. Niepodległości 69,
02-626 Warszawa
Kraj pochodzenia Malezja
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa NIEBEZPIECZEŃSTWO. Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Działa drażniąco na skórę. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Unikać wdychania par. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. Unikać uwolnienia do środowiska. Chronić przed dziećmi. Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.

Opis produktu

Tipp-Ex Rapid Korektor w płynie biały 20 ml
- Szybkoschnący. - Idealnie kryjacy. - Precyzja i czystość.

30 inne produkty w tej samej kategorii: