PRZYBORY SZKOLNE

Happy Color Klej uniwersalny magicznie Pan Klemens 100g

Happy Color Klej uniwersalny magicznie  Pan Klemens 100g Zobacz większe

Nazwa: Happy Color Klej uniwersalny magicznie Pan Klemens 100g

Cena 11,37 zł


11,37 zł

Zobacz więcej danych

Adres producenta Dla GDD sp. z o.o. sp.k.
00-552 Warszawa Pl. Konstytucji 4 lok.28
tel . ( +48 22) 566 77 00
www.gdd.pl
www.happycolor.pl
Przechowywanie Przechowywać w temperaturze 5-35C w orginalnym opakowaniu , suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu .
Przechowywać w zamkniętym pojemniku .
Nie przechowywać razem z artykułami żywnościowymi i paszami dla zwierząt .
Adres zwrotny Dla GDD sp. z o.o. sp.k.
00-552 Warszawa Pl. Konstytucji 4 lok.28
tel . ( +48 22) 566 77 00
www.gdd.pl
www.happycolor.pl
Przygotowanie i stosowanie Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną
Kraj pochodzenia Wyprodukowano w Polsce
Nazwa produktu uregulowana prawnie Klej uniwersalny
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa Ostrzeżenia !
Opis środków pierwszej pomocy :

Produkt nie jest klasyfikowany jako stwarzający zagrożenie dla życia i zdrowia człowieka oraz środowiska .

W kontakcie ze skórą : narażone partie skóry przemywać dokładnie wodą z mydłem przez co najmniej 15 minut . Zdjąć zanieczyszczoną odzież . Uprać odzież przed ponownym użyciem .

W kontakcie z oczami : wyjąć szkła kontaktowe . Zanieczyszczone oczty przepłukiwać dokładnie wodą przez co najmniej 15 minut . Unikać silnego strumienia wody - ryzyko uszkodzenia rogówki . W razie wystąpienia niepokojących objawów skonsultować się z lekarzem okulistą . Po narażeniu drogą oddechową : wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze , zapewnić ciepło i spkój .

W przypadku spożycia : nie prowokować wymiotów .Wypłukać usta wodą . Nigdy nie podawać niczego do ust osobie nieprzytomnej . Natychmiast skonsultować się z lekarzem , pokazywać opakowanie lub etykietę .

Opis produktu

Uniwersalny klej na bazie octanu winylu do papieru , brystolu , kartonu , drewna , filcu , korka , styropianu , folii aluminiowej , ceramiki , kaszerowania . 

Do wszystkich technik hobbystycznych , modelarskich , scrapbookingu oraz tworzenia biżuterii . 

Wysoka penetracja kleju zapewnia wytrzymałą , elastyczną spoinę odproną na kruszenie . 

Po wyschnięciu całkowicie przezroczysty . Nakładać pędzlem , wałkiem , patyczkiem na czyste i suche powierzchnie .

Do klejenia na zimno . 

Klasa lepkości D2

30 inne produkty w tej samej kategorii: