ODŚWIEŻACZE POWIETRZA

Odświeżacz powietrza o zapachu morskim

Odświeżacz powietrza o zapachu morskim Zobacz większe

Nazwa: Odświeżacz powietrza o zapachu morskim

Ilość: 150 g

Cena 2,43 zł

Cena za kilogram 16,20 zł

2,43 zł

Zobacz więcej danych

Adres producenta Wyprodukowano dla:
Scamark Polska Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 156
02-231 Warszawa
przez:
KEMPA Spółka Jawna
ul. I. Krasickiego 178
97-500 Radomsko
tel. 44 738 15 92
Zalecenia dla alergików Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi.
Składniki Zawiera: mieszaninę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1); octan 4-tert-butylocykloheksylu; olejek eukaliptusowy;
2-benzylidenoheptanal; kumarynę; ekstrakt ze słodkiej pomarańczy, ekstrakt z Vetiveria zizanioides.
Przechowywanie Przechowywać w temperaturze od 5-35 C. Chronić przed mrozem.
Adres zwrotny Wyprodukowano dla:
Scamark Polska Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 156
02-231 Warszawa
przez:
KEMPA Spółka Jawna
ul. I. Krasickiego 178
97-500 Radomsko
tel. 44 738 15 92
Przygotowanie i stosowanie Odkleić etykietę i postawić w stosownym miejscu.
Adres dystrybutora Wyprodukowano dla:
Scamark Polska Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 156
02-231 Warszawa
przez:
KEMPA Spółka Jawna
ul. I. Krasickiego 178
97-500 Radomsko
tel. 44 738 15 92
Nazwa produktu uregulowana prawnie €.C.O.+ Odświeżacz powietrza o zapachu morskim 150g
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa Odkleić etykietę i postawić w stosownym miejscu.

Opis produktu

Odświeżacz powietrza o zapachu morskim

30 inne produkty w tej samej kategorii: