ODŚWIEŻACZE POWIETRZA

Brait Magic Flowers Beautiful Rose Dekoracyjny odświeżacz powietrza 75 ml

Brait Magic Flowers Beautiful Rose Dekoracyjny odświeżacz powietrza 75 ml Zobacz większe

Nazwa: Brait Magic Flowers Beautiful Rose Dekoracyjny odświeżacz powietrza 75 ml

Cena 13,00 zł


13,00 zł

Zobacz więcej danych

Adres producenta Dramers S.A.
Rabowice,
ul. Olszynowa 38,
62-020 Swarzędz,
Poland,
Tel. (+48 61) 624 55 00,
www.dramers.com.pl,
info@dramers.com.pl
Składniki Parfum
Adres zwrotny Dramers S.A.
Rabowice,
ul. Olszynowa 38,
62-020 Swarzędz,
Poland,
Tel. (+48 61) 624 55 00,
www.dramers.com.pl,
info@dramers.com.pl
Kraj pochodzenia Polska
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa W RAZIE KONIECZNOŚCI ZASIĘGNIĘCIA PORADY LEKARZA NALEŻY POKAZAĆ POJEMNIK LUB ETYKIETĘ, CHRONIĆ PRZED DZIECI. PRZECHOWYWAĆ POD ZAMKNIĘCIEM. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: OSTROŻNIE PŁUKAĆ WODĄ PRZEZ KILKA MINUT. WYJĄĆ SOCZEWKI KONTAKTOWE, JEŻELI SĄ I MOŻNA JE ŁATWO USUNĄĆ. NADAL PŁUKAĆ. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W PRZYPADKU ZŁEGO SAMOPOCZUCIA SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z OŚRODKIEM ZATRUĆ LUB Z LEKARZEM. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRA: UMYĆ DUŻĄ ILOŚCIĄ WODY Z MYDŁEM. STOSOWAĆ TYLKO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM, ROZLANA CIECZ LUB NASĄCZONY KWIATEK MOGĄ POWODOWAĆ USZKODZENIA POWIERZCHNI. W PRZYPADKU KONTAKTU Z POWIERZCHNIA NATYCHMIAST JĄ ZMYĆ.

Opis produktu

Brait Magic Flowers Beautiful Rose Dekoracyjny odświeżacz powietrza 75 ml
Kwiatki wykonane są z naturalnych materiałów. Intensywność oraz czas pełnego zabarwienia może być różny dla każdej sztuki.

30 inne produkty w tej samej kategorii: