ODŚWIEŻACZE POWIETRZA

Brait Magic Flowers Spring Garden Dekoracyjny odświeżacz powietrza 75 ml

Brait Magic Flowers Spring Garden Dekoracyjny odświeżacz powietrza 75 ml Zobacz większe

Nazwa: Brait Magic Flowers Spring Garden Dekoracyjny odświeżacz powietrza 75 ml

Cena 13,00 zł


13,00 zł

Zobacz więcej danych

Adres producenta Dramers S.A.,
Rabowice,
ul. Olszynowa 38,
62-020 Swarzędz,
Poland
Tel. (+48 61) 624 55 00
www.dramers.com.pl
info@dramers.com.pl
Składniki Parfum
Adres zwrotny Dramers S.A.,
Rabowice,
ul. Olszynowa 38,
62-020 Swarzędz,
Poland
Tel. (+48 61) 624 55 00
www.dramers.com.pl
info@dramers.com.pl
Kraj pochodzenia Polska
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa DZIAŁA SZKODLIWIE NA ORGANIZMY WODNE POWODUJĄC DŁUGOTRWAŁE SKUTKI. W RAZIE KONIECZNOŚCI ZASIĘGNIĘCIA PORADY LEKARZA NALEŻY POKAZAĆ POJEMNIK LUB ETYKIETĘ. CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI. PRZECHOWYWAĆ POD ZAMKNIĘCIEM. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: OSTROŻNIE PŁUKAĆ WODĄ PRZEZ KILKA MINUT. WYJĄĆ SOCZEWKI KONTAKTOWE, JEŻELI SĄ I MOŻNA JE ŁATWO USUNĄĆ. NADAL PŁUKAĆ. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W PRZYPADKU ZŁEGO SAMOPOCZUCIA SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z OŚRODKIEM ZATRUĆ LUB Z LEKARZEM. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: UMYĆ DUŻĄ ILOŚCIĄ WODY Z MYDŁEM. ZAWIERA TETRAHYDROLINALOOL. MOŻE POWODOWAĆ WYSTĄPIENIE REAKCJI ALERGICZNEJ. STOSOWAĆ TYLKO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM. ROZLANA CIECZ LUB NASĄCZONY KWIATEK MOGĄ POWODOWAĆ USZKODZENIA POWIERZCHNI. W PRZYPADKU KONTAKTU Z POWIERZCHNIĄ NATYCHMIAST JĄ ZMYĆ.

Opis produktu

Brait Magic Flowers Spring Garden Dekoracyjny odświeżacz powietrza 75 ml
Kwiatki wykonane są z naturalnych materiałów. Intensywność oraz czas pełnego zabarwienia może być różny dla każdej sztuki.

30 inne produkty w tej samej kategorii: