PŁYNY I ŻELE DO WC

Ajax Żel do łazienek 500 ml

Ajax Żel do łazienek 500 ml Zobacz większe

Nazwa: Ajax Żel do łazienek 500 ml

Cena 9,72 zł


9,72 zł

Zobacz więcej danych

Adres producenta Wybrzeże Gdyńskie 6D, 01-531 Warszawa
Składniki Zawiera: 5% Anionowe Środki Powierzchniowo Czynne, Amfoteryczne Środki Powierzchniowo Czynne, Niejonowe Środki Powierzchniowo Czynne
Przechowywanie Data ważności: 3 lata od daty produkcji na opakowaniu.
Adres zwrotny Wybrzeże Gdyńskie 6D, 01-531 Warszawa
Przygotowanie i stosowanie Duże powierzchnie (podłogi, kafelki): Rozpuścić około 70 ml żelu na 5L wody. Nie trzeba spłukiwać.
Małe powierzchnie (umywalka, prysznic, wc, bateria): Nałożyć bezpośrednio bądź za pomocą gąbki. Pozostawić maksymalnie na 10 min, potem spłukać wodą.
Nie używać na wapiennych, marmurowych powierzchniach, porowatych, żeliwnych i emaliowanych powierzchniach. Nie mieszać z produktami zawierającymi związki chloru: mogą uwalniać niebezpieczne gazy (chlor). Nie zostawiać płynu na powierzchni dłużej niż 10 min.
Nazwa produktu uregulowana prawnie Żel do łazienki.
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa Środek czyszczący.
Działa drażniąco na oczy. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Opis produktu

Ajax Żel do łazienek 500 ml
Eliminuje trudny do usunięcia kamień i osady z mydła, dogłębnie wyczysza.

30 inne produkty w tej samej kategorii: