PŁYNY I ŻELE DO WC

Duck Deep Action Pine Żel do czyszczenia i dezynfekcji toalet 750 ml

Duck Deep Action Pine Żel do czyszczenia i dezynfekcji toalet 750 ml Zobacz większe

Nazwa: Duck Deep Action Pine Żel do czyszczenia i dezynfekcji toalet 750 ml

Cena 9,21 zł


9,21 zł

Zobacz więcej danych

Składniki <5 % niejonowe środki powierzchniowo czynne
substancja dezynfekująca
kompozycja zapachowa
Przechowywanie Termin ważności: 2 lata od daty produkcji (na opakowaniu).
Adres zwrotny Podmiot odpowiedzialny:
SC Johnson Sp. z o.o.,
ul. Taśmowa 7,
02-677 Warszawa,
tel.: +48 22 445 88 00
Infolinia 0801 11 12 11 (koszt połącz. wg taryfy operatora)
Przygotowanie i stosowanie Sposób użycia:
1. Podnieś deskę toalety.
2. Aby otworzyć butelkę z żelem ściśnij korek z zamknięciem utrudniającym otwarcie przez dzieci z obydwu stron i odkręć go.
3. Ściśnij butelkę, aby żel wypełnił szyjkę.
4. Aby zdezynfekować skieruj butelkę bezpośrednio pod obrzeże muszli i wyciśnij żel równomiernie dookoła muszli toaletowej (ok. 60 ml produktu).
5. Pozostaw na 5 minut.
6. Wyczyść muszlę szczotką nad i pod linią wody i spłucz toaletę.
7. Nałóż korek i zamknij szczelnie opakowanie aż do usłyszenia kliknięcia.
W celu ochrony przed osadzaniem się kamienia oraz utrzymania toalety w czystości należy używać produkt regularnie (co najmniej 3 razy w tygodniu).
Kraj pochodzenia Produkt UE
Nazwa produktu uregulowana prawnie Żel do czyszczenia i dezynfekcji toalet
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa Duck Deep Action Gel - żel do czyszczenia i dezynfekcji toalet Pine
Niebezpieczeństwo
Zawiera: Alkohole, C13-15- rozgałęzione i liniowe, etoksylowane (8E0); Kwas mrówkowy; Alkil (C12-18) chlorku dimetylobenzyloamonu (ADBAC (C12-18)), Chlorek didecylodimetyloamonu (DDAC (C8-10)).
Substancje czynne: Alkil (C12-18) chlorku dimetylobenzyloamonu (ADBAC (C12-18)) 0,1828 g/100 g; Chlorek didecylodimetyloamonu (DDAC (C8-10)) 0.2742 g/100 g. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Dokładnie umyć ręce po użyciu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Stosować ochronę oczu. Do użycia wyłącznie do muszli klozetowej. Nie mieszać z wybielaczami i innymi środkami chemii gospodarczej. Pierwsza pomoc: Jeśli produkt używany jest zgodnie ze sposobem użycia nie należy spodziewać się żadnych bezpośrednich i pośrednich skutków ubocznych dla zdrowia człowieka. W przypadku kontaktu ze skórą i oczami należy przepłukać obficie wodą. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza. W przypadku wdychania produktu wyprowadzić na świeże powietrze. Postępowanie z odpadami: Zawartość/pojemnik usuwać do miejsc przeznaczonych do składowania i utylizacji odpadów zgodnie z lokalnymi przepisami.

Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 7205/17.

Opis produktu

Duck Deep Action Pine Żel do czyszczenia i dezynfekcji toalet 750 ml
Wyjątkowy zapach, bez nieprzyjemnej woni. Unikalna szyjka Lepsze dotarcie* = lepsze czyszczenie *W oparciu o badania laboratoryjne dotyczące czyszczenia pod obrzeżem muszli.

30 inne produkty w tej samej kategorii: