ŚRODKI OWADOBÓJCZE

Raid Kulki przeciw molom lawenda 18 x 1,5 g

Raid Kulki przeciw molom lawenda 18 x 1,5 g Zobacz większe

Nazwa: Raid Kulki przeciw molom lawenda 18 x 1,5 g

Ilość: 27 g

Cena 10,99 zł

Cena za kilogram 407,04 zł

Ten produkt obecnie nie występuje w magazynie

10,99 zł

Zobacz więcej danych

Adres producenta Podmiot odpowiedzialny:
SC Johnson Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa
Przechowywanie Termin ważności: 3 lata od daty produkcji (na opakowaniu).
Adres zwrotny SC Johnson Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa
tel.: +48 22 445 88 00
Infolinia: 0 801 11 12 11
(całkowity koszt połącz. według taryfy lokalnej)
www.scjohnson.com
Przygotowanie i stosowanie Sposób użycia: 1. Nie otwieraj pojedynczych kulek. 2. Do mniejszych powierzchni (np. szuflada) używaj 3-4 kulek. Do większych powierzchni używaj 12 kulek na każde 0,5 m3. Dla lepszego efektu otwieraj szuflady/szafy, w których umieszczone są kulki, tak rzadko, jak to możliwe. 3. Rozłóż kulki w kilku różnych miejscach w szufladach lub szafach. 4. Po użyciu umyć ręce.
Adres dystrybutora SC Johnson Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa
Kraj pochodzenia UE
Nazwa produktu uregulowana prawnie Kulki przeciw molom o zapachu lawendy.
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa Raid kulki przeciw molom o zapachu lawendy.

Substancja czynna: Empentryna 0,186 g/100 g.

Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi.

Ze względów bezpieczeństwa produktu należy używać tylko zgodnie z jego przeznaczeniem oraz sposobem użycia. Przechowywać z dala od dzieci i zwierząt. Przechowywać z dala od żywności, napojów i karmy dla zwierząt. Unikać kontaktu preparatu z żywnością i naczyniami kuchennymi. Pierwsza pomoc: Produkt używany zgodnie z etykietą nie wywołuje żadnych niepożądanych bezpośrednich i pośrednich skutków ubocznych dla zdrowia człowieka. W przypadku kontaktu ze skórą i oczami należy przepłukać obficie wodą. Uzyskać pomoc medyczną w przypadku pojawienia się i utrzymywania podrażnienia. W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów, niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę. W sytuacji, gdy konieczna jest inna pomoc nić podana w zaleceniach, należy skontaktować się z ośrodkiem zatruć. Zawiera octan 4-tert- butylocykloheksylu. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Postępowanie z odpadami: Opróżnione opakowanie oddać do recyklingu. Jeżeli opakowanie zawiera resztki produktu, traktować jako odpad i oddać do utylizacji, zgodnie z lokalnymi przepisami.

Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 5487/13.

Opis produktu

Raid kulki przeciw molom o zapachu lawendy chronią ubrania przed molami i ich jajami aż do 3 miesięcy. Aktywne granulki zamknięte w perforowanych kulkach, zapewniają ciągłe, kontrolowane uwalnianie substancji czynnej. Saszetki mogą być umieszczane w bezpośrednim kontakcie z ubraniami (np. w kieszeniach), gdyż nie pozostawiają śladów i nie niszczą tkanin. Nadają zapach zielonej herbaty szufladom i szafom. Czy wiesz że... ten produkt posiada certyfikat firmy Woolmark? Oznacza to, że twoje ubrania z wełny będą odpowiednio chronione przed molami. Woolmark to światowy symbol wełny najwyższej jakości.

24 inne produkty w tej samej kategorii: