ŚRODKI OWADOBÓJCZE

Vaco Max Spirale na komary 6 sztuk

Obniżka! Vaco Max Spirale na komary 6 sztuk Zobacz większe

Nazwa: Vaco Max Spirale na komary 6 sztuk

PROMOCJA! 5,99 zł
do 2021-07-02

stara cena oszczędzasz
6,99 zł -1,00 zł

5,99 zł

Zobacz więcej danych

Adres producenta Wyprodukowano dla:
VACO RETAIL sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 44
50-457 Wrocław
71 750 73 00
vaco-retail.pl
vaco.com.pl
zielonaochrona.pl
O produkcie Vaco Spirale na komary Max
Spirale przeznaczone do zwalczania komarów i meszek wewnątrz pomieszczeń. Jedna spirala działa przez 9 godzin. Czas palenia spirali to ok. 7 godzin. Efekt bójczy uzyskuje się po 60 minutach od zastosowania.
Przechowywanie Przechowywać tylko w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Nie przechowywać razem z artykułami żywnościowymi i paszami dla zwierząt. Unikać bezpośredniego nasłonecznienia. Chronić przed dziećmi.
Adres zwrotny Podmiot odpowiedzialny:
MOLOMIT Marcin Kozłowski
al. K.E.N. 18 lok. 5A
02-797 Warszawa
tel. +48 22 859 09 21
fax +48 22 859 09 22
Przygotowanie i stosowanie 1. Wyjmij produkt z opakowania i rozdziel spiralę.
2. Uformuj dołączoną podstawkę i ustaw na niej spiralę.
3. Zapal koniec spirali i po chwili zdmuchnij płomień.
Spiralę możesz ułożyć w efektowny sposób na szklanej butelce.

Sposób użycia: Wyjąć spirale z opakowania i rozdzielić je. Ustawić spiralę na metalowej podstawce. Zapalić koniec spirali i zdmuchnąć płomień.

Nie wdychać dymu. Po wykonaniu czynności wymagających bezpośredniego kontaktu ze spiralą należy umyć ręce. Na czas przeprowadzania zabiegu należy wyprowadzić osoby postronne, dzieci i zwierzęta z pomieszczenia. Usunąć z pomieszczenia lub szczelnie zabezpieczyć żywność, paszę, naczynia oraz zabawki. Po przeprowadzeniu zabiegu należy przewietrzyć pomieszczenie.
Kraj pochodzenia Polska
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa PAMIĘTAJ - NIGDY NIE ZOSTAWIAJ OGNIA BEZ KONTROLI!

Substancje czynne: praletryna 0,1 g/100 g (10 mg na spiralę), geraniol 0,1 g/ 100 g (10 mg na spiralę)

Środki ostrożności: H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102 CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI. P273 Unikać uwolnienia do środowiska.

Zawiera: geraniol. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Pierwsza pomoc: w przypadku wystąpienia niepokojących objawów skonsultować się z lekarzem lub z Ośrodkiem Toksykologicznym. W kontakcie ze skórą: narażoną skórę opłukać obficie wodą. W kontakcie z oczami: zanieczyszczone oczy przepłukiwać dokładnie wodą przez 10-15 min. Unikać silnego strumienia wody - ryzyko uszkodzenia rogówki. Po narażeniu drogą oddechową: wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze, zapewnić ciepło i spokój.

Postępowanie z opakowaniem po produkcie i odpadami: usuwać do odpowiednio oznakowanych kontenerów na odpady niebezpieczne, opróżnianych przez uprawnioną firmę. Nie wprowadzać do kanalizacji.

Numer pozwolenia: 6809/16

Opis produktu

Vaco Spirale na komary Max Spirale przeznaczone do zwalczania komarów i meszek wewnątrz pomieszczeń. Jedna spirala działa przez 9 godzin. Czas palenia spirali to ok. 7 godzin. Efekt bójczy uzyskuje się po 60 minutach od zastosowania.

30 inne produkty w tej samej kategorii: