ODŚWIEŻACZE POWIETRZA

Brait Moon Garden Odświeżacz powietrza 300 ml

Brait Moon Garden Odświeżacz powietrza 300 ml Zobacz większe

Nazwa: Brait Moon Garden Odświeżacz powietrza 300 ml

Cena 8,28 zł


8,28 zł

Zobacz więcej danych

Adres producenta Dramers S.A.
Rabowice,
ul. Olszynowa 38,
62-020 Swarzędz,
Poland,
Tel. +48 61 624 55 00,
www.dramers.com.pl,
info@dramers.com.pl
Składniki Butane/Propane/Isobutane
Parfum
Adres zwrotny Dramers S.A.
Rabowice,
ul. Olszynowa 38,
62-020 Swarzędz,
Poland,
Tel. +48 61 624 55 00,
www.dramers.com.pl,
info@dramers.com.pl
Kraj pochodzenia Polska
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa ODŚWIEŻACZ POWIETRZA BRAIT. NIEBEZPIECZEŃSTWO. SKRAJNIE ŁATWOPALNY AEROZOL. POJEMNIK POD CIŚNIENIEM: OGRZANIE GROZI WYBUCHEM. W RAZIE KONIECZNOŚCI ZASIĘGNIĘCIA PORADY LEKARZA NALEŻY POKAZAĆ POJEMNIK LUB ETYKIETĘ. CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI. PRZECHOWYWAĆ Z DALA OD ŹRÓDEŁ CIEPŁA, GORĄCYCH POWIERZCHNI, ŹRÓDEŁ ISKRZENIA, OTWARTEGO OGNIA I INNYCH ŹRÓDEŁ ZAPŁONU. NIE PALIĆ. NIE ROZPYLAĆ NAD OTWARTYM OGNIEM LUB INNYM ŹRÓDŁEM ZAPŁONU. NIE PRZEKŁUWAĆ ANI NIE SPALAĆ, NAWET PO ZUŻYCIU. CHRONIĆ PRZED ŚWIATŁEM SŁONECZNYM. NIE WYSTAWIAĆ NA DZIAŁANIE TEMPERATURY PRZEKRACZAJĄCEJ 50°C / 122°F. ZAWIERA TETRAMETHYL ACETYLOCTAHYDRONAPHTHALENES. MOŻE POWODOWAĆ WYSTĄPIENIE REAKCJI ALERGICZNEJ. STOSOWAĆ TYLKO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM.

Opis produktu

Brait Moon Garden Odświeżacz powietrza 300 ml

30 inne produkty w tej samej kategorii: