ODŚWIEŻACZE POWIETRZA

Glade Luscious Cherry & Peony Zapas do automatycznego odświeżacza powietrza 269 ml

Obniżka! Glade Luscious Cherry & Peony Zapas do automatycznego odświeżacza powietrza 269 ml Zobacz większe

Nazwa: Glade Luscious Cherry & Peony Zapas do automatycznego odświeżacza powietrza 269 ml

NASZA CENA! 13,88 zł
do 2024-03-09


Ten produkt obecnie nie występuje w magazynie

13,88 zł

Zobacz więcej danych

Adres producenta SC Johnson Sp. z o.o.,
ul. Taśmowa 7,
02-677 Warszawa,
tel.: +48 22 445 88 00
Infolinia 0801 11 12 11
(koszt połącz. wg taryfy operatora)
Adres zwrotny SC Johnson Sp. z o.o.,
ul. Taśmowa 7,
02-677 Warszawa,
tel.: +48 22 445 88 00
Infolinia 0801 11 12 11
(koszt połącz. wg taryfy operatora)
Przygotowanie i stosowanie Nie kierować w stronę twarzy.
Kraj pochodzenia Produkt UE
Nazwa produktu uregulowana prawnie Zapas do automatycznego odświeżacza powietrza.
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa Glade automatic spray - Luscious Cherry & Peony, automatyczny odświeżacz powietrza, zapas
Zawiera: aceton.
Niebezpieczeństwo
Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Działa drażniąco na oczy. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C. Zawartość/ pojemnik usuwać do miejsc przeznaczonych do składowania i utylizacji odpadów zgodnie z lokalnymi przepisami. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.
Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przechowywać w suchym powinny i chłodnym miejscu. Osoby cierpiące na nadwrażliwość zapachową zachować ostrożność przy stosowaniu tego produktu. Odświeżacze powietrza nie mogą zwolnić z przestrzegania zasad postępowania w zakresie higieny.

Opis produktu

Glade Luscious Cherry & Peony Zapas do automatycznego odświeżacza powietrza 269 ml

30 inne produkty w tej samej kategorii: