PŁYNY I ŻELE DO WC

Kret Żel do udrożniania rur podwójna siła 700 g

Kret Żel do udrożniania rur podwójna siła 700 g Zobacz większe

Nazwa: Kret Żel do udrożniania rur podwójna siła 700 g

Ilość: 700 g

Cena 12,19 zł

Cena za kilogram 17,41 zł

12,19 zł

Zobacz więcej danych

Adres producenta Global Cosmed Group S.A.
ul. Kuziennicza 15,
59-400 Jawor,
Poland
tel. +48 48 384 58 01
www.globalcosmed.eu
www.kret.eu
Składniki Produkt zawiera m.in.:
poniżej 5% niejonowe środki powierzchniowo czynne
anionowe środki powierzchniowo czynne
amfoteryczne środki powierzchniowo czynne
związki wybielające na bazie aktywnego chloru (Cl2)
związki wybielające na bazie aktywnego tlenu
5% - 15% wodorotlenek sodu
Sodium Benzoate
Przechowywanie Przechowywać w temperaturze nie przekraczającej 30°C.
Adres zwrotny Informacja o produkcie:
Global Cosmed Group S.A.
ul. Wielkopolska 3,
26-600 Radom,
Poland
tel. +48 48 384 58 01
www.globalcosmed.eu
www.kret.eu
Przygotowanie i stosowanie Sposób użycia: Przechylić ostrożnie butelkę ukierunkowując pionowo przegrodę szyjki opakowania, wlać do odpływu syfonu kanalizacyjnego ok. 150 ml żelu (ok. 1/4 opakowania). Pozostawić żel na 15 minut, w trudnych przypadkach na 30 minut. Następnie spłukać dużą ilością ciepłej wody.
Bezpieczny dla rur i uszczelek. Nie stosować do instalacji aluminiowej.
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Może powodować korozję metali. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Zawiera: SODIUM HYDROXIDE, SODIUM HYPOCHLORITE, COCAMIDOPROPYL BETAINE. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku. Nie wdychać par, cieczy. Unikać uwolnienia do środowiska. Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu, ochronę twarzy. W PRZYPARKY KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. Natychmiast skontaktować się z lekarzem. Przechowywać pod zamknięciem. Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej 30°C. Zawartość usuwać do kanalizacji przy jednoczesnym rozcieńczeniu dużą ilością wody, a pojemnik (po całkowitym opróżnieniu) usuwać do segregowanych odpadów komunalnych. UWAGA! Nie stosować razem z innymi produktami. Może wydzielać niebezpieczne gazy (chlor). Produkt zawiera m.in. poniżej 5 % niejonowe środki powierzchniowo czynne, anionowe środki powierzchniowo czynne, amfoteryczne środki powierzchniowo-czynne, związki wybielające na bazie chloru, związki wybielające na bazie tlenu; środki konserwujące (SODIUM BENZOATE).

Opis produktu

Kret Żel do udrożniania rur podwójna siła 700 g
Innowacyjna formuła żelu = skuteczność w krótkim czasie Zawarte w dwóch komorach aktywne składniki w trakcie dozowania wchodzą ze sobą w reakcję chemiczną, w wyniku której powstaje aktywna piana, która wypełnia szczeliny rur, uwalniając je od zabrudzeń powstałych z resztek mydła, włosów, żywności, itp. To formuła, która zapewni Ci z jednej strony udrożnianie, a z drugiej kompleksowe czyszczenie. Piana dogłębnie penetruje zakamarki rur docierając tam, gdzie nie dochodzą inne udrożniacze. Likwiduje przykre zapachy. By uniknąć zatorów stosuj profilaktycznie raz w tygodniu. Żel możesz stosować do udrożniania rur i syfonów zarówno w kuchni, jak i w łazience. Dwuskładnikowy żel do udrożniania Kret podwójna siła to system głęboko oczyszczający zarówno syfony odpływów, jak i ścianki rur.

30 inne produkty w tej samej kategorii: