PRZYBORY SZKOLNE

BiC Korektor w płynie 20 ml

BiC Korektor w płynie 20 ml Zobacz większe

Nazwa: BiC Korektor w płynie 20 ml

Ilość: 1 szt.

Cena 6,90 zł

Cena za sztuka 6,90 zł

6,90 zł

Zobacz więcej danych

Składniki węglowodory
C6-C7
izoalkany
cykliczne
<5 % n-heksanu
O produkcie Korektor w płynie biały . Ulepszona formuła .
Adres zwrotny BIC POLSKA SP. z o.o.
Al. Niepodległości 69,
02-626 Warszawa
Przygotowanie i stosowanie - Wstrząsnąć przed użyciem
- Dokładnie zamknąć po użyciu.
Adres dystrybutora BIC POLSKA SP. z o.o.
Al. Niepodległości 69,
02-626 Warszawa
Kraj pochodzenia Malezja
Nazwa produktu uregulowana prawnie Korektor w płynie biały
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa NIEBEZPIECZEŃSTWO. Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Unikać wdychania par. Unikać uwolnienia do środowiska. Chronić przed dziećmi. Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.

Opis produktu

BiC Korektor w płynie 20 ml
Korektor w płynie - Biały.

30 inne produkty w tej samej kategorii: