ODŚWIEŻACZE POWIETRZA

Glade Sensual Sandalwood & Jasmine Zapachowy żel do łazienki 180 g

Nazwa: Glade Sensual Sandalwood & Jasmine Zapachowy żel do łazienki 180 g

Ilość: 180 g

Cena 15,44 zł

Cena za kilogram 85,78 zł

15,44 zł

Zobacz więcej danych

Adres producenta SC Johnson Sp. z o.o.,
ul. Taśmowa 7,
02-677 Warszawa,
tel.: +48 22 445 88 00
Infolinia 0801 11 12 11 (koszt połącz. wg taryfy operatora)
Adres zwrotny SC Johnson Sp. z o.o.,
ul. Taśmowa 7,
02-677 Warszawa,
tel.: +48 22 445 88 00
Infolinia 0801 11 12 11 (koszt połącz. wg taryfy operatora)
Kraj pochodzenia Produkt UE
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa Glade Zapachowy żel do łazienki - Sensual Sandalwood & Jasmine
Uwaga
Działa drażniąco na oczy. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. Osoby cierpiące na nadwrażliwość zapachową powinny zachować ostrożność przy stosowaniu tego produktu. Odświeżacze powietrza nie mogą zwolnić z przestrzegania zasad postępowania w zakresie higieny.

Opis produktu

Glade Sensual Sandalwood & Jasmine Zapachowy żel do łazienki 180 g

30 inne produkty w tej samej kategorii: