PŁYNY I ŻELE DO WC

KRET ŁAZIENKA Żel do udrażniania rur 500g

KRET ŁAZIENKA Żel do udrażniania rur 500g Zobacz większe

Nazwa: KRET ŁAZIENKA Żel do udrażniania rur 500g

Ilość: 500 g

Cena 9,99 zł

Cena za kilogram 19,98 zł

Ten produkt obecnie nie występuje w magazynie

9,99 zł

Zobacz więcej danych

Adres producenta GLOBAL COSMED GROUP S.A.
59 – 400 Jawor
ul. Kuziennicza 15,
tel.+48 76 870-30-31
www.globalcosmed.eu
Składniki Poniżej 5 % związki wybielające na bazie aktywnego chloru (Cl2), niejonowe środki powierzchniowo - czynne, anionowe środki powierzchniowo - czynne. Zawiera kompozycję zapachową.
Przechowywanie Przechowywać pod zamknięciem. Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej 30°C
Adres zwrotny Global Cosmed Group Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Wielkopolska 3
26-600 Radom
tel./fax (48) 362 31 75
www.globalcosmed.eu
Telefon/Fax kontaktowy
tel./fax (48) 362 31 75
Adres internetowy
www.globalcosmed.eu
Przygotowanie i stosowanie Po zamknięciu dopływu wody wlać ok. 100 ml żelu do syfonu. Pozostawić na 15-30 min. Po udrożnieniu spłukać dużą ilością wody.
Zawartość usunąć do kanalizacji przy jednoczesnym rozcieńczeniu dużą ilością wody, a pojemnik (po całkowitym opróżnieniu) usunąć do segregowanych odpadów komunalnych.
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa Powoduje poważne oparzenia skóry i uszkodzenia oczu. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. Może powodować korozję metali. Zawiera podchloryn sodu, wodorotlenek sodu, Tlenek N, Ndimetylotetradecyloaminy. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porody lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Nie wdychać par cieczy. Stosować rękawicę ochronne / odzież ochronną / ochronę oczy / ochronę twarzy.
W przypadku dostania się do dróg oddechowych wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
W przypadku połknięcia wypłukać usta, nie wywoływać wymiotów.
W przypadku kontaktu ze skórą (lub z włosami) natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody / prysznicem.
W przypadku dostania się do oczu ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeśli są i udają się łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Nie stosować razem z innymi produktami. Może uwalniać niebezpieczne gazy (chlor).

Opis produktu

Specjalistyczny żel do udrożniania rur ŁAZIENKA to połącznie aktywnych składników, które szybko i z łatwością docierają oraz zlikwidują zatory z syfonów odpływowych w kanalizacji łazienki (brodzik, wanna, umywalka) rozpuszczając włosy, osady z mydła, pianę z wanny, pralek, odpadki organiczne, osady wapienne.
Neutralizuje nieprzyjemne zapachy wydobywające się z odpływu. Nie powoduje korozji rur i gumowych uszczelek. Nadaje się do udrażniania rur różnego rodzaju, zarówno metalowych jak i z polipropylenu, jedynym wyjątkiem są instalacje z aluminium. 

30 inne produkty w tej samej kategorii: