SPECJALNE ŚRODKI DO KUCHNI I ŁAZIENKI

Sanytol Maxi Chusteczki uniwersalne dezynfekuje 36 sztuk

Sanytol Maxi Chusteczki uniwersalne dezynfekuje 36 sztuk Zobacz większe

Nazwa: Sanytol Maxi Chusteczki uniwersalne dezynfekuje 36 sztuk

Ilość: 48 szt.

Cena 9,21 zł

Cena za sztuka 0,19 zł

9,21 zł

Zobacz więcej danych

Adres producenta AC Marca, S.A.
Av. Carrilet 293-297
08907 L'Hospitalet Ll.
Barcelona
Hiszpania
O produkcie Chusteczki przeznaczone do czyszczenia i dezynfekcji różnego rodzaju powierzchni nie mających kontaktu z żywnością. Produkt wykazuje działanie bakteriobójcze , grzybobójcze oraz bójcze wobec wirusa AH1N1 i Herpes wirusa.
Do pojedynczej aplikacji należy użyć jednej chusteczki. Przetrzeć dezynfekowane powierzchnie i pozostawić do wyschnięcia. Efekt bójczy uzyskany jest po 15 minutach. Powierzchnie należy utrzymać wilgotne w całym okresie trwania dezynfekcji. Chusteczki wysuszone nie zapewniają działania dezynfekującego. Dzięki zastosowanej performacji chusteczki, można rozdzielać. 24 MAXI=48 STANDARD.
Przechowywanie Data ważności: Najlepiej zużyć przed końcem, patrz opakowanie.
Przechowywać tylko w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
Adres zwrotny AC Marca Poland sp. z o.o.,
ul. K. Pułaskiego Street, Nr. 20F
05-510 Konstancin-Jeziorna,
Poland,
+48 22 484 20 60,
www.sanytol.pl
Przygotowanie i stosowanie Przeznaczenie produktu:
Chusteczki przeznaczone do czyszczenia i dezynfekcji różnego rodzaju powierzchni nie mających kontaktu z żywnością. Produkt wykazuje działanie bakteriobójcze oraz bójcze wobec wirusa AH1N1 i Herpes wirusa.

Działanie bakteriobójcze 5 min 18-25°C
Działanie grzybobójcze 15 min 18-25°C
Działanie wirusobójcze 5 min 20°C

Do pojedynczej aplikacji należy użyć jednej chusteczki. Przetrzeć dezynfekowane powierzchnie i pozostawić do wyschnięcia. Efekt bójczy uzyskany jest po 15 minutach. Powierzchnie należy utrzymywać wilgotne w całym okresie trwania dezynfekcji. Chusteczki wysuszone nie zapewniają działania dezynfekującego. Dzięki zastosowanej perforacji chusteczki, można rozdzielać. 24 maxi = 48 standard.
Adres dystrybutora AC Marca Poland sp. z o.o.,
ul. K. Pułaskiego Street, Nr. 20F
05-510 Konstancin-Jeziorna,
Poland,
+48 22 484 20 60,
www.sanytol.pl
Kraj pochodzenia Hiszpania
Nazwa produktu uregulowana prawnie Dezynfekujące, uniwersalne, jednorazowe chusteczki do wszystkich powierzchni
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa Substancja czynna: chlorek didecylodimetyloamonu (DDAC) 0,5 g/100 g. Pozwolenie na obrót nr: 6686/16.

Informacje o bezpieczeństwie: H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwale skutki. P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102: Chronić przed dziećmi. P273: Unikać uwolnienia do środowiska. P501: Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady niebezpieczne zgodnie z krajowymi przepisami. Pierwsza pomoc: w przypadku wystąpienia niepokojących objawów skontaktować się z lekarzem. W przypadku spożycia: narażenie tą drogą zazwyczaj nie występuje, jednak w razie przypadkowego połknięcia wezwać lekarza, pokazać opakowanie lub etykietę. Wypłukać usta wodą, a następnie popić dużą ilością wody. W kontakcie z oczami: wyjąć szkła kontaktowe. Zanieczyszczone oczy przepłukiwać dokładnie wodą przez 10-15 min. Po narażeniu drogą oddechową: zapewnić dostęp do świeżego powietrza, ciepło i spokój. Uboczne skutki stosowania: Nie stwierdzono.

Opis produktu

Sanytol Maxi Chusteczki uniwersalne dezynfekuje 36 sztuk
Przeznaczenie produktu: Chusteczki przeznaczone do mycia i dezynfekcji różnego rodzaju powierzchni nie mających kontaktu z żywnością. Do stosowania w obiektach prywatnych. Produkt wykazuje działanie bakteriobójcze, grzybobójcze oraz bójcze wobec wirusa AH1N1 i Herpes wirusa. (Działanie bakteriobójcze: 5 min/ 18-25 °C; Działanie grzybobójcze: 15 min/ 18-25 °C, Działanie wirusobójcze: 5 min/ 20 °C). Do pojedynczej aplikacji należy użyć jednej chusteczki. Przetrzeć dezynfekowane powierzchnie i pozostawić do wyschnięcia. Efekt bójczy uzyskany jest po 15 minutach. Powierzchnie należy utrzymywać wilgotne w całym okresie trwania dezynfekcji. Chusteczki wysuszone nie zapewniają działania dezynfekującego.

30 inne produkty w tej samej kategorii: