SPECJALNE ŚRODKI DO KUCHNI I ŁAZIENKI

Pronto Expert Care Pasta nabłyszczająca do paneli płytek i kamienia 750 ml

Pronto Expert Care Pasta nabłyszczająca do paneli płytek i kamienia 750 ml Zobacz większe

Nazwa: Pronto Expert Care Pasta nabłyszczająca do paneli płytek i kamienia 750 ml

Cena 11,37 zł


11,37 zł

Zobacz więcej danych

Adres producenta SC Johnson Sp. z o.o.,
ul. Taśmowa 7,
02-677 Warszawa,
tel.:+48 22 445 88 00
Infolinia 0801 11 12 11
(koszt połącz. wg taryfy operatora)
Składniki <5 % fosforany
niejonowe środki powierzchniowo czynne
kompozycja zapachowa
linalool
methylisothiazolinone
Przechowywanie Termin ważności: 2 lata od daty produkcji (na opakowaniu).
Adres zwrotny SC Johnson Sp. z o.o.,
ul. Taśmowa 7,
02-677 Warszawa,
tel.:+48 22 445 88 00
Infolinia 0801 11 12 11
(koszt połącz. wg taryfy operatora)
Przygotowanie i stosowanie Sposób użycia: Nabłyszczanie: nałóż produkt bezpośrednio na podłogę i równomiernie rozprowadź. Odczekaj co najmniej 4 godziny przed ponownych użyciem. Czyszczenie: Rozcieńcz 3 nakrętki produktu w 1 litrze wody i umyj podłogę lub nanieś szmatką. Usuwanie: Zmieszaj 0,5 litra amoniaku z 2 litrami zimnej wody i 3 nakrętkami produktu. Nanieś na podłogę, odczekaj 5 minut, a następnie spłucz zimną wodą. W razie potrzeby powtórz. Zawsze przeprowadzaj test przed użyciem w mniej widocznym miejscu.
Adres dystrybutora SC Johnson Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa
Kraj pochodzenia Produkt UE
Nazwa produktu uregulowana prawnie Pasta nabłyszczająca do paneli
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa Pronto Expert Care pasta nabłyszczająca do paneli, płytek i kamienia
Zawiera: 2-metylo-2H-izotiazol-3-on.
Uwaga
Może powodować reakcję alergiczną skóry. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Zawartość / pojemnik usuwać do miejsc przeznaczonych do składowania i utylizacji odpadów zgodnie z lokalnymi przepisami. Stosować rękawice ochronne.
Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
Zawiera estry z glicerolem fumaranowanych kwasów żywicznych i kalafoniowych. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Opis produktu

Pronto Expert Care Pasta nabłyszczająca do paneli płytek i kamienia 750 ml
Zalecane do: wszystkich zmywalnych podłóg: linoleum, płytki, tworzywa sztuczne, laminat, podłogi żywiczne, klejone, kamień. Nie jest zalecane do: niezabezpieczonego, surowego lub olejowanego drewna, korka i innych niezmywalnych powierzchni.

30 inne produkty w tej samej kategorii: