SPECJALNE ŚRODKI DO KUCHNI I ŁAZIENKI

Ludwik Preparat do czyszczenia grilli 500 ml

Ludwik Preparat do czyszczenia grilli 500 ml Zobacz większe

Nazwa: Ludwik Preparat do czyszczenia grilli 500 ml

Cena 9,72 zł


9,72 zł

Zobacz więcej danych

Adres producenta GRUPA INCO S.A.
ul. Wspólna 25,
00-519 Warszawa
tel. 22 711 59 00
info.produkty@inco.pl
www.inco.pl
www.ludwik.pl
Składniki <5 % wodorotlenek sodu/sodium hydroxide
<5 % niejonowe środki powierzchniowo czynne/non-ionic surfactants
<5 % anionowe środki powierzchniowo czynne
<5 % amfoteryczne środki powierzchniowo czynne
<5 % EDTA i jego sole
<5 % fosforany
Przechowywanie Data ważności na opakowaniu.
Adres zwrotny GRUPA INCO S.A.
ul. Wspólna 25,
00-519 Warszawa
tel. 22 711 59 00
info.produkty@inco.pl
www.inco.pl
www.ludwik.pl
Przygotowanie i stosowanie Sposób użycia: Nanieść pianę bezpośrednio na zabrudzenie, odczekać kilka minut, a następnie usuwać zanieczyszczenia za pomocą gąbki lub szczotki. Po usunięciu przypaleń spłukać czyszczoną powierzchnię dużą ilością wody. W przypadku silnych zabrudzeń czynność należy powtórzyć. Podczas użycia preparatu stosować rękawice ochronne i chronić oczy przed zanieczyszczeniem. Nie stosować na rozgrzane powierzchnie oraz aluminium i powierzchnie lakierowane. W przypadku sprzętu AGD zawsze należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta. W razie wątpliwości zaleca się przeprowadzenie próby na małej powierzchni w niewidocznym miejscu.
Kraj pochodzenia Polska
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa Ludwik - preparat do czyszczenia grilli
Niebezpieczeństwo. Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Może powodować korozję metali. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Stosować rękawice ochronne.
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się Z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. Zawartość / pojemnik usuwać do odpadów niebezpiecznych. Zawiera wodorotlenek sodu i etanoloaminę.

Opis produktu

Ludwik Preparat do czyszczenia grilli 500 ml
Preparat doskonale usuwa zabrudzenia i przypalenia powstałe na ruszcie grilla, w piekarnikach, na patelniach, rondlach i innych naczyniach emaliowanych, ceramicznych, żaroodpornych i ze stali szlachetnej. Wytworzona aktywna piana przywiera na dłużej do czyszczonej powierzchni, dzięki czemu skutecznie usuwa zabrudzenia np. tłuszcz, mięso, ziemniaki itp.

30 inne produkty w tej samej kategorii: