SPECJALNE ŚRODKI DO KUCHNI I ŁAZIENKI

Ajax Środek czyszczący do łazienki spray 750 ml

Ajax Środek czyszczący do łazienki spray 750 ml Zobacz większe

Nazwa: Ajax Środek czyszczący do łazienki spray 750 ml

Cena 9,59 zł


Ten produkt obecnie nie występuje w magazynie

9,59 zł

Zobacz więcej danych

Adres producenta Wybrzeże Gdyńskie 6D, 01-531 Warszawa
Składniki Zawiera: 5% Amfoteryczne Środki Powierzchniowo Czynne, Kompozycje Zapachowe, Kwas mlekowy.
Przechowywanie Data ważności: 2 lata od daty produkcji na opakowaniu.
Adres zwrotny Wybrzeże Gdyńskie 6D, 01-531 Warszawa
Przygotowanie i stosowanie Spryskać powierzchnie, przetrzeć wilgotną ściereczką.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: Nie pozostawiać produktu na powierzchni dłużej niż 10 minut. Nie używać na powierzchniach marmurowych, wapiennych, starych wannach żeliwnych lub uszkodzonej emalii. W przypadku wątpliwości wypróbować najpierw na małej powierzchni. Nie rozpylać sprayu w stronę oczu.
Nazwa produktu uregulowana prawnie Środek czyszczący do łazienki
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Działa drażniąco na skórę. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Nie mieszać z produktami zawierającymi związki chloru: może uwalniać niebezpieczny gaz (chlor).

Opis produktu

Ajax Środek czyszczący do łazienki spray 750 ml
Spray Ajax do czyszczenia łazienki pozostawia powierzchnie idealnie czyste i błyszczące. Środek przyjazny dla wegan*

30 inne produkty w tej samej kategorii: