ODŚWIEŻACZE POWIETRZA

Glade Citrus Sunny Beat Zapas do odświeżacza powietrza 269 ml

Glade Citrus Sunny Beat Zapas do odświeżacza powietrza 269 ml Zobacz większe

Nazwa: Glade Citrus Sunny Beat Zapas do odświeżacza powietrza 269 ml

Cena 17,99 zł


17,99 zł

Zobacz więcej danych

Adres producenta SC Johnson Sp. z o.o.,
ul. Taśmowa 7,
02-677 Warszawa,
tel.: +48 22 445 88 00
Infolinia 0801 11 12 11 (koszt połącz. wg taryfy operatora)
Przechowywanie Przechowywać w temperaturze otoczenia
Adres zwrotny SC Johnson Sp. z o.o.,
ul. Taśmowa 7,
02-677 Warszawa,
tel.: +48 22 445 88 00
Infolinia 0801 11 12 11 (koszt połącz. wg taryfy operatora)
Przygotowanie i stosowanie Zawsze trzymaj urządzenie z dala od twarzy.
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa Glade automatic spray - Citrus Sunny Beat (Kwaśne jagody, Burak cukrowy i Różowy grejpfrut) - zapas do automatycznego odświeżacza powietrza
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Działa drażniąco na oczy. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Osoby cierpiące na nadwrażliwość zapachową powinny zachować ostrożność przy stosowaniu tego produktu. Odświeżacze powietrza nie mogą zwolnić z przestrzegania zasad postępowania w zakresie higieny.

Opis produktu

Pozwól, by Twoja porywająca, kreatywna energia przenikała cały dom dzięki ożywczemu aromatowi soczystych cytrusów, kwaśnych jagód i słodkiego buraka cukrowego.

30 inne produkty w tej samej kategorii: