SPECJALNE ŚRODKI DO KUCHNI I ŁAZIENKI

Sanytol Chusteczki czyszczące i dezynfekujące uniwersalne eukaliptus 48 sztuk

Sanytol Chusteczki czyszczące i dezynfekujące uniwersalne eukaliptus 48 sztuk Zobacz większe

Nazwa: Sanytol Chusteczki czyszczące i dezynfekujące uniwersalne eukaliptus 48 sztuk

Cena 9,95 zł


9,95 zł

Zobacz więcej danych

Adres producenta AC Marca, S.A.
Av. Carrilet 293-297
08907 L'Hospitalet Ll.
Barcelona
Hiszpania
O produkcie Chusteczki przeznaczone do czyszczenia i dezynfekcji różnego rodzaju powierzchni nie mających kontaktu z żywnością. Produkt wykazuje działanie bakteriobójcze , grzybobójcze oraz bójcze wobec wirusa AH1N1 i Herpes wirusa.
Do pojedynczej aplikacji należy użyć jednej chusteczki. Przetrzeć dezynfekowane powierzchnie i pozostawić do wyschnięcia. Efekt bójczy uzyskany jest po 15 minutach. Powierzchnie należy utrzymać wilgotne w całym okresie trwania dezynfekcji. Chusteczki wysuszone nie zapewniają działania dezynfekującego. Dzięki zastosowanej performacji chusteczki, można rozdzielać. 24 MAXI=48 STANDARD.
Przechowywanie Przechowywanie: przechowywać tylko w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
Adres zwrotny Podmiot odpowiedzialny:
GRUPO AC MARCA S.L.
Avda. Carrilet 293-297
08907 L'Hospitalet de Llobregat
Barcelona
Hiszpania
Tel./Fax +34 93 260 68 00
+34 93 260 68 98
Przygotowanie i stosowanie Przeznaczenie produktu:
Chusteczki przeznaczone do czyszczenia i dezynfekcji różnego rodzaju powierzchni nie mających kontaktu z żywnością. Produkt wykazuje działanie bakteriobójcze oraz bójcze wobec wirusa AH1N1 i Herpes wirusa.

Działanie bakteriobójcze 5 min 18-25°C
Działanie grzybobójcze 15 min 18-25°C
Działanie wirusobójcze 5 min 20°C

Do pojedynczej aplikacji należy użyć jednej chusteczki. Przetrzeć dezynfekowane powierzchnie i pozostawić do wyschnięcia. Efekt bójczy uzyskany jest po 15 minutach. Powierzchnie należy utrzymywać wilgotne w całym okresie trwania dezynfekcji. Chusteczki wysuszone nie zapewniają działania dezynfekującego. Dzięki zastosowanej perforacji chusteczki, można rozdzielać. 24 maxi = 48 standard.
Nazwa produktu uregulowana prawnie Dezynfekujące, uniwersalne, jednorazowe chusteczki do wszystkich powierzchni
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa Substancja czynna: chlorek didecylodimetyloamonu (DDAC) 0,5 g/100 g

Informacje o bezpieczeństwie:
H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102 Chronić przed dziećmi.
P273: Unikać uwolnienia do środowiska.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady niebezpieczne zgodnie z krajowymi przepisami.
Pierwsza pomoc: w przypadku wystąpienia niepokojących objawów skontaktować się z lekarzem.
W przypadku spożycia: narażenie tą drogą zazwyczaj nie występuje, jednak w razie przypadkowego połknięcia wezwać lekarza, pokazać opakowanie lub etykietę. Wypłukać usta wodą, a następnie popić dużą ilością wody.
W kontakcie z oczami: wyjąć szkła kontaktowe. Zanieczyszczone oczy przepłukiwać dokładnie wodą przez 10-15 min. Po narażeniu drogą oddechową: zapewnić dostęp świeżego powietrza, ciepło i spokój. Uboczne skutki stosowania: Nie stwierdzono.

Opis produktu

Sanytol dezynfekujące, uniwersalne jednorazowe chusteczki do wszystkich powierzchni

30 inne produkty w tej samej kategorii: